Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | LX (60) | 15-49

Article title

Niektóre rzadsze imiona męskie (IV)

Authors

Content

Title variants

EN
Some rare male names (IV)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest częścią obszerniejszego tematu, w którym autor omawia imiona męskie rzadziej występujące wśród obywateli polskich, tj. Polaków i cudzoziemców z obywatelstwem polskim. Podstawą doboru imion jest Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, obejmujący stan na rok 1994, opublikowany przez R. Rymuta w Krakowie w 1995 r. Opracowane imiona są pochodzenia hebrajskiego: Izaak, Izajasz, Izmael, Izrael, Jafet, Jezus, Jozue, Joshua, Job, Hiob, Joe, Joel, Jona, Jonasz, Kain, Kaleb; greckiego: Ikar, Irydion, Jazon, Jezon, Jerofiej, Kalenik, Karion, Kastor, Kiriakos, Kleofas, Klet, Konon, Ksenofan, Ksenofont; łacińskiego: Innocenty, Inwencjusz, Italik, Juwenal, Juwenalis, Inwencjusz, Kalwin, Kandyd, Kolumb, Koronaty, Kwiryn; germańskiego: Indefons, Ingbert, Ingemar, Ingwar, Karl, Kunibert, Kuno: słowiańskiego: Izasław, Krzesimir, Krzesisław; dwuznaczne: Janus, Janin, Karp.
EN
It is a part of a broader subject in which the Author selects male names that are rarely used by Polish citizens (Poles and foreigners with Polish citizenship). He makes the choice of names on the basis of Dictionary of names currently used in Poland (Słownik imion współcześnie w Polsce używanych), reflecting state in 1994, published by R. Rymut in Kraków, in 1995. The studied names are of Hebrew origin: Izaak, Izajasz, Izmael, Izrael, Jafet, Jezus, Jozue, Joshua, Job, Hiob, Joe, Joel, Jona, Jonasz, Kain, Kaleb; of Greek origin: Ikar, Irydion, Jazon, Jezon, Jerofiej, Kalenik, Karion, Kastor, Kiriakos, Kleofas, Klet, Konon, Ksenofan, Ksenofont; of Latin origin: Innocenty, Inwencjusz, Italik, Juwenal, Juwenalis, Inwencjusz, Kalwin, Kandyd, Kolumb, Koronaty, Kwiryn; of Slavic origin: Izasław, Krzesimir, Krzesisław; ambiguous: Janus, Janin, Karp.

Keywords

Year

Volume

Pages

15-49

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
  • Uniwersytet Gdański

References

  • Breza Edward, 1995, Jonasz, Jona, „Acta Onomastica”, 36, s. 48–50.
  • Breza Edward, 2006, Rzecz o nazwisku Glaber, „Forum Kobylińskie”, 12, 1 (39), s. 20–21.
  • Janion Maria, 1984, Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. I, Warszawa.
  • Lubaś Władysław, 1968, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław.
  • Matuszewski Józef, 1999, Cham, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Plezia Marian, red., 1959–1967, Słownik łaciny średniowiecznej, t. II, Wrocław.
  • Umiński Józef, 1959, Historia Kościoła, t. I, wyd. 4, Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża, Opole.
  • Wolnicz-Pawłowska Ewa, Szulowska Wanda, 1998, Antroponimia na kresach południowo-wschodnich XV–XIX wiek, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-0390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-077a48af-79af-4ab8-8552-dc5636f7b0d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.