Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 1/2004 (3) | 97-110

Article title

Jakie są perspektywy wzrostu innowacyjności w krajach posocjalistycznych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Społeczeństwa posocjalistyczne nauczyły się w jakimś stopniu przystosowywać do nowych warunków rynkowych, nabrały więc cech społeczeństw przedsiębiorczych. W większości z nich obecne są wielkie światowe firmy, działające w sferze nowych technik informacyjnych. W większości z nich rośnie dostęp do internetu, a poprzez internet do gromadzonych przez ludzkość informacji. Ślamazarność rozwijającego się w tych krajach venture capital oraz jego mały związek z finansowaniem przedsięwzięć we wczesnych fazach rozwoju pomysłu i przedsiębiorstwa wynikają jednak z deficytu rozwiązań technicznych, rokujących sukces na rynku globalnym. Stąd bardziej spekulacyjny a mniej "klasyczny" charakter działających w tych krajach ciągle jeszcze na bardzo małą skalę funduszy VC. A to powoduje, że "zalewane falami" kolejnej nowej gospodarki, kraje posocjalistyczne nie wywierają dostatecznego wpływu na wysokość owych fal ani też na ich skutki.

Keywords

Year

Issue

Pages

97-110

Physical description

Dates

published
2004-03-15

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Abott, S. i M, Hay. 1995. Investing for the Future, Financial Times Pitman Publishing. An Overview of the Framework for Technology for Development, 1988, United Nations, ESCAP.
 • Bygrave, W. 2001. Informal Finance and Venture capital: A Closer Look, w: Global Entrepreneurship Monitor, 2001 Executive Report.
 • Bygrave, W. 2000. Venture capital Activity in the GEM 2000 Countries, w: Global Entrepreneurship Monitor: 2000 Executive Report.
 • Bygrave, W. i J. Timmons. 1992. Venture capital at the Crossroads, Harvard Business School Press.
 • Drucker, P. 1985. Management. Tasks, Responsibilities, Functions, Harper and Row, Colophon Books.
 • Kamin, J. Y., Bijaoui, I. i R. Horesh. 1982. Some determinants of costs distributions in the process of technological innovation, Research Policy, vol. 11, no 2.
 • Kwiatkowski, S. 1994. Transition and Tcchnological Gaps. In Search for Hope, w: Kukliński, A. (red.) Science, Technology, Economy, Wydawnictwo KBN, Warszawa.
 • Kwiatkowski, S. 1990. Społeczeństwo innowacyjne, Warszawa: PWN.
 • Kwiatkowski, S. 1990. Uciekający świat, Wydawnictwo Spółdzielcze.
 • Lange, O. 1966. Ekonomia polityczna, tom II, PWN.
 • Norton, R.D. 2001. Creating the New Economy, Edward Elgar.
 • Rapoport, A. 1961. Fights, Games and Debates, University of Michigan Press.
 • Tecce, D. J. 1987, Capturing Value from Technological Innovation: Integration, Strategie Partnering, and Licensing Decisions, w: Brooks, H. i B. R. Guilc (red.) Technology and Global Industry, National Acadcmy Press.
 • Tecce, O. J. 2000, Managing Intellectual Capital, Oxford University Press.
 • Tsuru, S. 1983, Szkice o ekonomii politycznej i o gospodarce Japonii, Warszawa: PWE.
 • Wasilewski, L., Kwiatkowski, S. i J. Kozłowski. 1997. Nauka i Technika dla Rozwoju Wydawnictwa Ośrodka Przetwarzania Informacji.
 • Węcławski, J. 1997. Venture capital, Warszawa, PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-077ced13-5785-4996-a42f-71ab2608d811
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.