PL EN


2017 | 23 | 223-242
Article title

Współczesna rola techniki w procesach wykluczenia i integracji społecznej

Content
Title variants
EN
The Contemporary Role of Technology in the Processes of Exclusion and Social Integration
Languages of publication
PL
Abstracts
technika, technologia, integracja społeczna, wykluczenie społeczne, globalizacja, konsumpcjonizm, społeczeństwo postindustrialne, prekariat, dzień długu ekologicznego, globalne południe, globalna północ, hiperrzeczywistość, uwolniony kapitał
EN
Technika spełnia istotną rolę w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, jak również prowadzi do niego. Ukazanie tych dwóch aspektów jest przedmiotem niniejszego artykułu, choć nie można tu powiedzieć o wyczerpaniu wieloaspektowości zagadnienia. To zreferowanie jego istotnych elementów z punktu widzenia autora oraz próba ukazania związanych z nimi problemów.
Year
Issue
23
Pages
223-242
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Baudrillard J., Spisek sztuki, Sic! Warszawa 2006.
 • Baudrillard J., Symulakry i symulacja , Sic!, Warszawa 2005.
 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000. Bauman Z., Zindywidualizowane społeczeństwo, GWP, Gdańsk 2008. Carlson K.M., Curran L.M., Asner G.P. i in., Carbon Emissions from Forest Conversion by Kalimantan Oil Palm Plantations, “Nature Climate Change” 2013, nr 3.
 • Czapiński J., Pojęcie wykluczenia społecznego, (w:) Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków, red. I. E. Kotowska, Drukarnia Braci Grodzickich, Warszawa 2014.
 • Klein N., No Logo, Świat Literacki, Izabelin 2004.
 • Leggewie C., Welzer H., Koniec świata, jaki znaliśmy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 • Orwell G., The Sporting Spirit, [online] (dostęp: 3.08.2017).
 • Piekut M., Wydatki na zdrowie w gospodarstwach domowych – porównanie międzynarodowe, „Economics and Management” 2014, nr 1.
 • Prandecki M., Dobro wspólne a zrównoważony rozwój, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2016, nr 4 (82).
 • Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa 2012.
 • The Future of Jobs, “World Economic Forum”, styczeń 2016.
 • Ziegler J., Geopolityka głodu. Masowa zagłada, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1234-4087
DOI
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-077f1e2d-dd44-477f-9d43-f783ced931cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.