PL EN


2019 | 67 | 2 | 185-195
Article title

Nie być człowiekiem partyjnym

Content
Title variants
EN
Not to Be a Party Man
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Esej „No ser hombre de partido” autorstwa José Ortegi y Gasseta ukazał się po raz pierwszy w argentyńskim czasopiśmie La Nación. Został podzielony na dwie części. Pierwszą opublikowano 15 maja 1930 r., drugą zaś 3 czerwca 1930 r. Przedmiotem refleksji jest tutaj problem „partyjności”, który rozpatruje się z dwóch perspektyw — metafizycznej i społecznej. Pierwsza czyni z „partyjności” przejaw kompensacji, tj. zafałszowania własnego bytu i braku akceptacji dla własnego powołania. Druga z kolei wskazuje, że partyjność stanowi zjawisko historyczne, którego początki sięgają XIX stulecia. To wówczas pojawia się po raz pierwszy wykładnia społeczeństwa jako permanentnej i wiecznej walki, co wymaga ukonstytuowania walczących ze sobą grup, tj. partii. Ortega natomiast pragnie przezwyciężyć obie wersje partyjności. Dlatego staje po stronie autentyczności naszego jednostkowego życia i nieuwarunkowanych partyjnie idei, uczuć i wartości.
EN
The essay „No ser hombre de partido” by José Ortega y Gasset was published for the first time in the Argentinian magazine La Nación. It has been divided into two parts. The first was published on May 15, 1930. The second was June 3, 1930. The subject of reflection is the problem of “partisanism,” which is considered from two perspectives — metaphysical and social. The first one makes “partisanism” a manifestation of compensation, falsification of one’s being and lack of acceptance for one’s own vocation. The second one indicates that “partisanism” is a historical phenomenon, the beginning of which is the nineteenth century. Then, for the first time, society is understood as a permanent and eternal struggle. This requires as a consequence the constitution of fighting groups, called parties. Ortega, on the other hand, wants to overcome both versions of “partisanism.” Therefore, it is on the side of the authenticity of our individual life and independent of the party, ideas, feelings and values.
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
185-195
Physical description
Contributors
References
  • MARKS, Karol, i Fryderyk ENGELS. Manifest komunistyczny. Przełożył Tadeusz Zabłudowski. W: Karol MARKS i Fryderyk ENGELS. Dzieła. T. 4, 511–549. Warszawa: Książka i Wiedza, 1962.
  • MARKS, Karol. Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Przełożył Edward Lipiński. Warszawa: Książka i Wiedza, 1951
  • MANNHEIM, Karl. Ideologie und Utopie. Bonn: Cohen, 1929. Polski przekład: Ideologia i utopia. Przełożył Jan Miziński, wstęp do wyd. polskiego Jadwiga Mizińska. Wyd. I. Lublin: Wydawnictwo Test, 1992; Wyd. II: Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Aletheia, 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0780a0d2-4207-4f20-a801-85aa2e064dea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.