PL EN


2014 | 41 | 3(480) ROZWÓJ ZAWODOWY W PROCESIE PRACY | 17-22
Article title

Równowaga praca-życie czynnikiem wspomagającym rozwój zawodowy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
WORK-LIFE BALANCE A FACTOR SUPPORTING VOCATIONAL DEVELOPMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia dla refleksji poświęconej problematyce równowagi praca-życie pozazawodowe uczyniono rozwój zawodowy, który jest jedną z kategorii ogólnego rozwoju człowieka. Równowaga między wskazanymi sferami zachodząca wówczas, gdy praca nie zawłaszcza życia pozazawodowego i gdy życie pozazawodowe nie zawłaszcza obszaru pracy, może być realizowana na różne sposoby. W przeciwdziałaniu ich dysharmonii znaczącą rolę odgrywają rozwiązania prawne i organizacyjne stosowane w zakładach pracy, umożliwiające optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich. Problemy związane z równowagą praca-życie pozazawodowe są jednak jeszcze w Polsce słabo rozpoznane, zwłaszcza jeśli chodzi o wdrażanie programów work-life balance.
EN
Starting point for the reflections devoted to the problems of work-life balance is vocational development, which is one of the categories of a general human development. Balance between the pointed spheres is when work does not influence life after work and when life after work does not influence the sphere of professional life; it can be fulfilled in different ways. An important role in counteracting their disharmony is played by legal and organizational solutions used in work places which allow optimal use of human resources. Problems connected with work-life balance are still not fully discovered in Poland especially if implementations of Work-Life Balance programmes are concerned.
Year
Volume
41
Pages
17-22
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07816e81-f44f-4035-acbf-39f7b1ac8672
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.