PL EN


2016 | 1 | 77-86
Article title

Pedagogika pokoju, edukacja obywatelska i wychowanie patriotyczne w ujęciu Profesor Eugenii Anny Wesołowskiej

Content
Title variants
EN
Pedagogy of peace, civic education and patriotic education in the view of Professor Eugenia Anna Wesołowska
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawiono poglądy Pani Profesor Eugenii Anny Wesołowskiej, dotyczące wychowania dla pokoju, edukacji obywatelskiej i wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży. Ukazano przede wszystkim koncepcje dydaktyczne Pani Profesor wykorzystania tej problematyki w edukacji szkolnej - w ramach różnych przedmiotów nauczania, jak i w ramach różnych zajęć pozalekcyjnych i działalności społecznej.
EN
This article presents the views of Professor Eugenia Anna Wesołowska on education for peace, education, civic and patriotic education of children and youth. First of all, the text shows Professor’s teaching ideas of how to make use of these issues in school education - in various school subjects, as well as in extracurricular and social activities.
Year
Volume
1
Pages
77-86
Physical description
Contributors
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Trzciance, kklimek3@op.pl
References
 • Przybylska E., Jach D. (2001), Z biografii i osiągnięć naukowych Profesor Eugenii Anny Wesołowskiej, [w:] Przybylska E. (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (1996), Edukacja polityczna dorosłych w Polsce – stan aktualny i potrzeby, „Edukacja Dorosłych”, nr 1 (10), s. 29-40.
 • Wesołowska E. A. (1986), Ojczyzna, pokój, świat – w opiniach polskiej młodzieży, Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1993), Współpraca między narodami i wychowanie dla pokoju – problemy społeczne i pedagogiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Wesołowska E. A. (1999), Wychowanie dla pokoju a praktyka pedagogiczna, „Rocznik Andragogiczny”, s. 41-48.
 • Wesołowska E. A. (1989), Wychowanie dla pokoju w pracy szkoły, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1988), Wychowanie patriotyczne w szkole, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1995), Edukacja obywatelska, międzynarodowa i pacyfistyczna w szkole, [w:] Półturzycki J. (red.), Edukacja systematyczna w szkole podstawowej. Ekspertyzy i raporty, Warszawa.
 • Wesołowska E. A. (1989), Humanistyczne i pedagogiczne problemy wychowania dla pokoju, Zeszyty Metodyczne TWP, nr 1.
 • Wesołowska E. A. (2003), Współczesna pedagogika pokoju, [w:] Mroczkowski I., Wesołowska E. A. (red.), Pokój – dialog – edukacja, materiały z sympozjum naukowego w Płocku, Płock.
 • Wesołowska E. A. (1998), Wychowanie dla pokoju a praktyka pedagogiczna, [w:] Wesołowska E. A. (red.), Śladami Włodkowica – człowieka, prawo, pokój, Płock.
 • Wesołowska E. A. (1979), Wychowanie dla pokoju a programy nauczania biologii w szkole ogólnokształcącej, „Biologia w Szkole”, nr 5.
 • Wesołowska E. A. (1984), Wychowanie dla pokoju na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, „Wychowanie Obywatelskie”, nr 8.
 • Wesołowska E. A. (1984), Wychowanie dla pokoju – polskie inicjatywy i działania, „Przysposobienie Obronne w Szkole”, nr 4.
 • Wesołowska E. A. (1987), Wychowanie do życia w pokoju w procesie nauczania i zajęć pozalekcyjnych, „Informator ZNP”, nr 16.
 • Wesołowska E. A. (1982), Wychowanie w duchu pokoju, „Nauczyciel i Wychowanie”, nr 4-5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0781d9a1-3e41-4944-9f4e-7538c9b7353b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.