PL EN


2018 | 2(27) | 153-163
Article title

Liternet i liternauci – sieć jako przestrzeń literatury

Content
Title variants
EN
Liternet and liternauts – the Internet as a space of literature
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł niniejszy dotyczy obecności literatury w pajęczynie stron www. Autorka traktuje literaturę i poezję jako immanentną część kultury wysokiej, a Internet jako narzędzie i przestrzeń społeczną funkcjonalne wobec niej. W artykule zostaną przedstawione relacje pomiędzy szeroko rozumianą literaturą piękną i Siecią, tak jako nowym miejscem jej tworzenia i odbioru, jak i przestrzenią nowych relacji autor – czytelnik. Autorka zastanowi się nad kilkoma fenomenami dotyczącymi literatury w Sieci – blogami i portalami poświęconymi literaturze, platformami do kontaktów autor – czytelnik, dyskusjami literackimi, poezją w Sieci czy interaktywnością procesu tworzenia, widoczną choćby w istnieniu zjawiska wreaderów (writer & reader). Wydawnictwa i dystrybutorzy książek zapraszają swoich czytelników i klientów do pisania recenzji przeczytanych utworów, odżegnując się od zawodowych krytyków. Z kolei oddolna aktywność literacka i poetycka w Sieci (o grafomańskim niekiedy charakterze) stanowi fenomen, kłopotliwy dla krytyków, ale zgodny z duchem czasu i logiką Internetu WEB 2.0, gdzie kwitnie kult amatora.
EN
The aim of this paper is to describe some forms of the presence of literature on the Internet. This phenomenon is regarded as part of high culture. The Internet is a useful tool for its promotion as well as a social space, where the culture based on words and text is constantly created. Some phenomena, such as blogs, literary websites or forums for novel lovers, exist on the Internet and have an interactive character. WEB 2.0, based on interactivity and user- generated content, creates new relations between readers and writers, publishing houses, professional and self-made critics. It is a place where, according to the ideology of WEB 2.0, we can all meet, read and write". The cult of the amateur prevails there because, having these opportunities, everyone has a chance to be a writer on the Internet.
Year
Issue
Pages
153-163
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8633
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07855c8a-6f00-4a47-85d7-29918f9b9750
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.