PL EN


2018 | 9 | 2 | 5-19
Article title

Pojęcie osoby w myśli indyjskiego adualizmu

Authors
Title variants
EN
The Concept of a Person in the Thought of Indian Adualism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy w myśli indyjskiego adualizmu (advaita) można mówić o pojęciu osoby. Rozważania są prowadzone w aspekcie ewentualnego pojęcia osobowości Brahmana oraz duszy indywidualnej człowieka. Przyjętym wstępnie punktem odniesienia jest klasyczna definicja osoby, sformułowana przez Boecjusza.
EN
The article is an attempt to answer the question whether in the thought of Indian adualism (advaita) one can speak about the concept of a person. The considerations are conducted in the aspect of the possible concept of Brahman personality and the individual soul of man. The predefined reference point is the classic definition of a person, formulated by Boethius.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
5-19
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Evdokimov, Paul. 1996. Poznanie Boga w Kościele Wschodnim. Tłum. Alina Liduchowska. Kraków: Wydawnictwo „M”.
 • Evdokimov, Paul. 2012. Duch Święty w tradycji prawosławnej. Tłum. Maria Żurowska. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”.
 • Krokiewicz, Adam. 2001 (przekład). Plotyn. Enneady 4-5. Przełożył i wstępem poprzedził … Warszawa: Akme.
 • Kudelska, Marta. 1999 (przekład). Upaniszady. Kraków: Oficyna Literacka.
 • Kuppuswami Sastri. 1937 (przekład). Sureśvarācārya. Brahmasiddhi. Madras: Government Press.
 • Michalski, Stanisław Franciszek. 1913 (przekład). Upaniszady: Czhandogja, Kena, Katha, Brihadaranjaka, Iśa, Paramahansa, Kaiwalja, Nirisimha. Warszawa, Kraków: „Ultima Thule”
 • Sajdek, Paweł. 2001. „Wedanta”. W Filozofia Wschodu. Red. Beata Szymańska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sajdek, Paweł. 2002. „Nieorzekalność bytu świata i umiejscowienie niewiedzy (przekład Brahmasiddhi 8-10)”. W Filozofia Wschodu — wybór tekstów. Red. Marta Kudelska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Sajdek, Paweł. 2012. Spór o Słowo. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Sajdek, Wiesława. 2001. „Czy wszystkie dusze są jedną?”. Kwartalnik Filozoficzny 29, z. 1: 119–131.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07858955-21ef-4b84-9986-f992a9ed6b7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.