Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1 | 234-257

Article title

Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

1

Pages

234-257

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Alderson P. (2000). Citizenship in theory and practice: being and becoming citizens with rights. W: D. Lawton, J. Cairns, R. Gardner (eds.) Education for citizenship. London: Continuum.
 • Aldridge A. (2006a). Konsumpcja. Warszawa: Sic!
 • Aldridge A. (2006b). Rynek. Warszawa: Sic!
 • Arestis Ph., Sawyer M. (2009). Neoliberalizm a „trzecia droga”. W: A. Saad-Filho, D. Johnston, Neoliberalizm przed trybunałem. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Bank Światowy o polskim systemie oświaty (raport) (1992). Warszawa: Biuro Studiów i Analiz Sejmu.
 • Bartyzel J. (2004). W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji. Lublin: Fundacja Servire Veritati.
 • Bauman Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Znak.
 • Bauman Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bihr A. (2008). Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Boaz D. (2005). Libertarianizm. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Brighouse H. (2007). Sprawiedliwość. Warszawa: Sic!
 • Chaddock G.R. (2003). U.S. watches world’s highest incarceration rate. Christian Science Monitor, 18.
 • Chmielewski A. (2001). Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Dowbor L. (2009). Demokracja ekonomiczna. Alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Education Limited: Schooling, Training, and the New Right Since 1979 (1991). London: Unwin Hyman.
 • Friedman M. (1962). Capitalism and freedom, Chicago, University of Chicago Press.
 • Gordon D. (2009). Wprowadzenie do wydania drugiego. W: M.N. Rothbard, Egalitaryzm jako bunt przeciwko ludzkiej naturze. Chicago-Warszawa: Fijorr Publishing.
 • Harvey D. (2008). Neoliberalizm. Historia katastrofy. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Hayek F.A. von (1945). The use of knowledge in society. American Economic Review, 35.
 • Hayek F.A. von (1976). The mirage of social justice. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Hayek F.A. von (2006). Konstytucja wolności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hill D. (1999). Class, capital and education. W: D. Matheson, I. Grosvenor (eds.) An introduction to the study of education. London: David Fulton.
 • Hill D. (2006). Class, capital and education in this neoliberal and neoconservative period. Information for Social Change, 23.
 • Johnson R. (1991). My New Right Education. W: Education Limited: Schooling, Training, and the New Right Since 1979 (1991). London: Unwin Hyman.
 • Kelly P. (2007). Liberalizm. Warszawa: Sic!
 • Klein N. (2008). Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne. Warszawa: MUZA.
 • Kristol I. (2007). Neokonserwatywne przekonania. Dawniej i dziś. W: I. Stelzer (wybór i oprac.), Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Legutko R. (1994). Społeczeństwo jako dom towarowy. W: R. Legutko, Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte. Kraków: Arcana.
 • Legutko R. (2007). Wprowadzenie do wydania polskiego. W: I. Stelzer (wybór i oprac.) Neokonserwatyzm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Mandle J. (2009). Globalna sprawiedliwość. Warszawa: Sic!
 • McLaughlin T.H. (1994). Politics, markets and schools: the central issues. W: D. Bridges. T.H. McLaughlin (eds.) Education and the market place. London: Falmer.
 • Meighan R. (2009) Book review: Weapons of mass instruction by J. Taylor-Gatto 2009. Personalized Education Now, No. 10. New York: New Society Publications.
 • Milios J. (2009). Integracja europejska jako narzędzie hegemonii neoliberalizmu. W: A. Saad-Filho, D. Johnston (red.) Neoliberalizm przed trybunałem. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Munck R. (2009). Neoliberalizm a polityka oraz polityka neoliberalizmu. W: A. Saad-Filho, D. Johnston (red.) Neoliberalizm przed trybunałem. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Murray Ch., Herrstein R. (1994). The Bell curve. Intelligence and class structure in American life: New York.
 • Naismith D. (1994). In defence of the educational voucher. W: D. Bridges, T.H. McLaughlin, Education and the market place. London: Falmer.
 • Nozick R. (1999). Anarchia, państwo, utopia. Warszawa: Aletheia
 • Potulicka E. (1993). Nowa Prawica a edukacja, Cz. I. Geneza reformy edukacji w Anglii i Walii z roku 1988. Poznań-Toruń: Edytor.
 • Potulicka E. (1996). Nowa Prawica a edukacja, Cz. II. Reforma edukacji według modelu demokracji rynkowej oraz z perspektywy demokracji liberalnej etycznej i socjaldemokracji. Poznań-Toruń: Edytor.
 • Potulicka E. (2001). Przemiany edukacji w Australii na tle reform w krajach anglosaskich. W: E. Potulicka (red.) Szkice z teorii i praktyki zmiany edukacyjnej. Poznań: Eruditus.
 • Rand A. (2000). Cnota egoizmu. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Radice C. (2007). Strategia bezpieczeństwa narodowego. W: I. Stelzer (oprac. I wprow.), Neokonserwatyzm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Ranciere J. (2008). Nienawiść do demokracji. Warszawa: Książka I Prasa.
 • Rothbard M.N. (2009). Egalitaryzm jako bunt przeciw naturze ludzkiej. Warszawa: Firorr Publishing.
 • Saad-Filho A., Johnston D. (red.) (2009). Neoliberalizm przed trybunałem. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Sandel M.J. (2009). Liberalizm a granice sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Saunders P. (1995). Might Britain be a meritocracy? Sociology, 9.
 • Saward M. (2008). Demokracja. Warszawa: Sic!
 • Schumpeter J. A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: PWN.
 • Stelzer I. (oprac. i wprow.) Neokonserwatyzm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Taylor R. (2005). Swedens new social democratic model. Proof that a better world is possible. London: Compass.
 • Toch T. (1991). In the name of excellence. New York: Oxford University Press.
 • Tooley J. (1994). In defence of market in education. W: D. Bridges, T.H. McLaughlin (eds.) Education and the market place. London: Falmer.
 • Wacquant L. (2009). Więzienia nędzy. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Wringe C. (1994). Market, values and education. W: D. Bridges, T.H. McLaughlin (eds.) Education and the market place. London: Falmer.
 • Żyro T. (2009). Wprowadzenie. W: M.J. Sandel, Liberalizm a granice sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie I Profesjonalne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-078b312a-e5f5-4d93-99cd-47c077b3aa14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.