Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 61 | 1 | 43-64

Article title

Charakterystyka przenikania kryzysu na rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy3-miesięcznych spreadów WIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro

Content

Title variants

EN
The Characteristics of Crisis Transmission to Polish Interbank Market on the Basis of 3-month WIBOR-OIS and LIBOR-OIS Spreads for American Dollar and Euro

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Spready pomiędzy stopą procentową LIBOR oraz stawką kontraktu OIS o tym samym terminie zapadalności są dobrym miernikiem kondycji rynku międzybankowego. W niniejszym artykule zostały one wykorzystane celem wyznaczenia kierunków przenikania kryzysu subprime oraz kryzysu zadłużeniowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, strefą euro i Polską. Analiza została oparta o modele VAR-BEKK oraz wyznaczone za ich pomocą funkcje odpowiedzi na impuls w średniej i wariancji warunkowej.
EN
Spreads between the LIBOR rate and fixed rate of the OIS contract of the same maturity are good indicators of respective interbank markets condition. In this article their dynamics is used to determine directions of subprime and debt crises transmission among the interbank markets of the United States, the euro zone and Poland. In our analysis we used VAR-BEKK models and determined impulses response in conditional mean and conditional variance processes.

Year

Volume

61

Issue

1

Pages

43-64

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Matematyki Stosowanej, al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Ekonomii Matematycznej, al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Pracownia Ekonometrii Finansowej, ul.Umultowska 87, 61-614 Poznań

References

 • Bollerslev T., (1987), A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return, Review of Economics and Statistics, 69, 542-547.
 • Bollerslev T., Engle R. F., Wooldridge J. M., (1988), A Capital Asset Pricing Model with Time Varying Covariances, Journal of Political Economy, 96, 116-131.
 • Davidson J., (2013), Time Series Modelling 4.39, www.timeseriesmodeling.com.Pobrano 09.11.2013.
 • Engle R. F., (1982), Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica, 50, 987-1007.
 • Engle R., Kroner F., (1995), Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, Econometric Theory, 11, 122-150
 • EBC, (2008), Financial Stability Review, Box 3 Transmission of US Dollar and Pound Sterling Money Market Tensions to EUR Money Markets, December.
 • Fiszeder P., (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Hafner C. M., Herwartz H., (2006), Volatility Impulse Responses for Multivariate GARCH Models: An Exchange Rate Illustration, Journal of International Money and Finance, Elsevier, 25 (5), August, 719-740.
 • Imakubo K., Kimura T., Nagano T., (2008), Cross-Currency Transmission of Money Market Tensions, Bank of Japan Review, July, 1–11.
 • Kliber A., Płuciennik P., (2011), An Assessment of Monetary Policy Effectiveness in POLONIA Rate Stabilization During Financial Crisis, Bank i Kredyt, 42 (4), 5-30.
 • Lütkepohl H., (2007), New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer Berlin Heidelberg New York.
 • McAndrews J., Sarkar A., Wang Z., (2009), The Effect of the Term Auction Facility on the London InterBank Offered Rate, Staff Reports, 335, Federal Reserve Bank of New York.
 • McLeod A. I., Li W. K., (1983), Diagnostic Checking ARMA Time Series Models Using Squared Residual Autocorrelations. Journal Time Series Analysis, 4, 269–273.
 • Nelson D. B., (1990), ARCH Models as Diffusion Approximations, Journal of Econometrics, 45, 7-38.
 • NBP, (2009), Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa.
 • Poskitt R., (2011), Do Liquidity or Credit Effects Explain the Behavior of the LIBOR-OIS Spread? Department of Accounting and Finance, University of Auckland, New Zealand
 • Sengupta R., Yu M. T., (2008), The LIBOR-OIS Spread as a Summary Indicator, Economic Synopses, 25, Federal Reserve Bank of St. Louis, 1–1.
 • Schwarz K., (2009), Mind the Gap: Disentangling Credit and Liquidity in Risk Spreads, Working Paper of University of Pennsylvania Wharton School of Business.
 • Soultanaeva A., Strömqvist M., (2009), The Swedish Money Market Risk Premium - Experiences from the Crisis, Economic Review, 3, 5-35.
 • Stelzer R., (2008), On the Relation between the VEC and BEKK Multivariate GARCH Models, Econometric Theory, 24, 1131-1136,
 • Thornton D. L., (2009), What the Libor-OIS Spread Says, Economic Synopses, 24, Federal Reserve Bank of St. Louis, 1-2.
 • Tsay R. S., (2010), Analysis of Financial Time Series, Wiley.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-078d7e72-1e39-4ec1-9764-331da370509b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.