Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 20 | 1: Wymiar sprawiedliwości wobec dzieci | 159-178

Article title

Zarządzanie emocjami na sali rozpraw a terapeutyczne cele postępowania sądowego

Authors

Content

Title variants

EN
MANAGEMENT OF EMOTIONS IN A COURTROOM AND THERAPEUTIC GOALS OF JUDICIAL PROCEEDINGS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Z badań naukowych wynika, że emocje i poznawcze reprezentacje toczącej się na Sali rozpraw sprawy wpływają na zdrowie psychiczne uczestników postępowania, a w szerszej perspektywie –całych społeczeństw. Od lat 90. problem ten jest dostrzegany i badany przez terapeutyczną jurysprudencję, której najważniejsze założenia mówią o terapeutycznej i antyterapeutycznej mocy postępowania sądowego. Podstawową rolę we właściwym wykorzystaniu tych możliwości odgrywają główni aktorzy postępowania, pełnomocnicy i przede wszystkim sędziowie. W artykule poruszono problem zarządzania przez sędziego pozaprawną warstwą postępowania sądowego w sprawach dotyczących dzieci. Przedstawiono strategie i przykłady stosowania przez sędziów technik kierowania emocjami na sali rozpraw. W podsumowaniu zaproponowano szersze otworzenie się wymiaru sprawiedliwości na wiedzę psychologiczną, psychiatryczną i socjologiczną, a także szkolenia rozwijające umiejętności sędziów w zakresie wzmacniania terapeutycznego oddziaływania sali sądowej.
EN
Research shows that emotions and cognitive representations which appear in judicial proceeding have impact on health of victims, offenders, and other people involved in the legal process, including the whole society. The phenomenon has been explored by the Therapeutic Jurisprudence movement since early nineties. The approach suggests that the law and legal procedure can function as a therapist. The main roles in producing therapeutic or anti-therapeutic consequences of court proceedings play judges. The purpose of this article is to show how judges manage to control psychological dimension of courtroom proceedings in which children are involved, to foster its therapeutic outcomes. Some examples of emotional control strategy and techniques are presented. In conclusion interdisciplinary approach to judicial proceedings is recommended as well as trainings for judges in identifying therapeutic goals of court hearing and applying useful techniques explicitly and systematically.

Contributors

  • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-078dcc13-fec5-4e66-9e11-53ab7eb746f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.