Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3(59) | 211-225

Article title

W przestrzeni kaznodziejskiej tożsamości

Authors

Title variants

EN
In the Space of the Preacher’s Identity

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The present day of the Church brings with itself questions that also concern the role and identity of the priest. In this field questions have always appeared: Who is the priest? What are his functions? How does his service differ from the mission of lay people and other servants of the Church? Entering the field of the priest’s identity allows one to understand and determine important directions and tasks that an evangelist has to face. There are vast spaces, in which the priest’s identity may be realized, so that a homily can have its expression and brilliance, and so that it could bring spiritual good to the faithful. Among the factors forming the preacher’s identity one may find: farther preparation, beauty of speech and communication with the recipient, beauty of the word, positive criticism and first of all belief in the power of the preached word.

Contributors

author
  • Katedra Homiletyki Fundamentalnej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL

References

  • Gajda P.M.: Wybrany, posłany i konsekrowany. Kapłan w świetle dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Tarnów 2006.
  • Głowa W.: Miejsce posługi słowa w kapłańskiej drodze do świętości. RLH 1 (57):2010 s. 53-68.
  • Jędrzejas A.: Tożsamość kapłana w refleksji polskich teologów XXI wieku. Lublin 2010.
  • Kongregacja ds. Duchowieństwa: Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa. Pallottinum 1999.
  • Pintal L.: W nurcie odnowy przepowiadania homilijnego. Liryka jako tworzywo homiletyczne. W: Media na przełomie. Dziennikarstwo. Kaznodziejstwo. Edukacja medialna. Red. K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy. Warszawa 2011.
  • Siwek G.: Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów. Kraków 2007.
  • Thurian M.: Tożsamość kapłana. Kraków 1996.
  • Słomka W.: Duchowość kapłańska. Lublin 1996.
  • Zerfass R.: Od perykopy do homilii. Kraków 1995

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-078fb643-721f-428d-a724-7348c387f33c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.