PL EN


2016 | 2(29) | 55-70
Article title

secondary schools and institutions of higher learning graduates employability on the labour market

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper addresses the educational policy and employability of secondary schools and institutions of higher learning graduates on the labour market. It is emphasised by us that education, training, science, research and innovations, informatization and digitalisation are considered at present by us to be the main pillar of knowledge society and economy. We refer to the fact that the government policy is directed towards utilisation of knowledge and creative potential with increase of requirements on professional competency of the people, on linking the theory and practice and on dual education. On the basis of the statistical data we are providing an overview of employability of graduates on the labour market.
Year
Issue
Pages
55-70
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • University of ss. Cyril and Methodius in Trnava Faculty of Social Sciences Slovak Republic
 • University of ss. Cyril and Methodius in Trnava Faculty of Social Sciences Slovak Republic
References
 • Berová, M. (2001). Vedomosti slovenských žiakov v medzinárodnom porovnaní. In: Učiteľské noviny, č. 23.
 • Dudáš, J. (2011). Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku: z vývoja európskych vysokých škôl, vedy a inteligencie. ISBN 978-80-8061-465-0.
 • Dudžáková, A. (2014). In Preventívne prehliadky – súčasť sociálnej politiky v prevenciiochorení. In Aktuálne otázky politiky III. Trenčín: TnUAD, s. 139–142. ISBN 978- -80-8075-630-7.
 • Horváth, P. (2013). Sociálny štát. In Aktívne a zdravé starnutie – dôstojný život seniorov v 21. storočí, Nemšová, s. 17–30. ISBN 978-80-8105-455-6.
 • Kubíčková, D. (2014). Seniori a komunita spoločnosti a ich možnosti v demokratickom a právnom štáte. In Aktuálne otázky politiky III. Trenčín: TnUAD, s. 151–157. ISBN 978-80-8075-630-7.
 • Mihálik, J. – Klimovský, D. (2014). Decentralization of Educational System and its Impact on Local Self-Goverment in Slovakia. In Lex Localis. ISSN 1581-5374, 2014, Vol. 12, No. 3, p. 467–480.
 • Plavčan, P. (2006). Vedomostný spoločnosť v Slovenskej republike. Bratislava: Merkury. ISBN 80-89143-32-6.
 • Slovák, P. (2014). Zručnosti a možnosti intervencie sociálneho pedagóga na škole. In: S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (ed.), Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno: Institut mezioborových studií. 934 s. ISBN 978-80-88010-01-2, s. 841–847.
 • Zvalová, M. (2009). Hodnotenie faktorov súvisiacich s prácou a štúdiom cez optiku skúseností absolventov vysokých škôl. In: Academia XX (1/2009), s. 16–28.
 • Zvalová, M. a kol. (2011). Uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi. ÚIPŠ, Bratislava, s. 69.
 • Eurostat. [online]. Available at: ec.europa.eu/eurostat.
 • Herich, J. (2013). Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi. [online]. Bratislava:Ústav prognóz a informácií. Available at: <http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/ JH/uplatnenie_a13_.pdf>.
 • Jasovský, J. (2013), Súhrnná správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnostivynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu. [online]. Bratislava: NKÚ SR.
 • Available at: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce. [online]. Available at: www.sustavapovolani.sk.
 • Štatistický úrad SR. [online]. Available at: www.statistics.sk/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-079130f7-a284-4aa3-ae10-65041665f759
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.