PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 840-851
Article title

Unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce w świetle planów budowy elektrowni jądrowej

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Tematem artykułu jest unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych. Autor scharakteryzował polski system prawny, ustawy, zarządzenia i rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa postępowania z substancjami radioaktywnymi. Opisał historię i działalność Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Cennik usług, http://www.zuop.pl/cennik.html, http://www.zuop.pl/historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Historia unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, http://www.zuop.
 • pl/historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Minister Gospodarki, Pełnomocnik Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej, Program Polskiej Energetyki Jądrowej, Warszawa, styczeń 2014.
 • Redaktor wprowadzający: Kubel-Grabau Agata, Strojny Józef, Projekt NFOŚiGW, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka+jadrowa/Skladowisko+odpadow+promieniotworczych+LILW/Baza+wiedzy/Projekt+NFOSiGW, http://www.zuop.pl/historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Redaktor wprowadzający: Kubel-Grabau Agata, Strojny Józef, Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka+jadrowa/Skladowisko+odpadow+promieniotworczych+LILW/Skladowisko+w+Rozanie; http://www.zuop.pl/historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Redaktor wprowadzający: Kubel-Grabau Agata, Strojny Józef, Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka+jadrowa/Skladowisko+odpadow+promieniotworczych+LILW/Skladowisko+w+Rozanie; http://www.zuop.pl/historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Redaktor wprowadzający: Kubel-Grabau Agata, Strojny Józef, Postępowanie z odpadami promieniótworczymi, Odpady promieniotwórcze, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka+jadrowa/Skladowisko+odpadow+promieniotworczych+LILW/Baza+wiedzy/Postepowanie+z+odpadami+promieniotworczymi; http://www.zuop.pl/historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Redaktor wprowadzający: Kubel-Grabau Agata, Strojny Józef, Nowe Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka+jadrowa/Skladowisko+odpadow+promieniotworczych+LILW/Nowe+krajowe+skladowisko+odpadow, http://www.zuop.pl/historia.html [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Rozporządzenie Rady Mnistrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, „Dziennik Ustaw“, 2002, nr 230, poz. 1925.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej – „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów promieniotwórczych“, „Dziennik Ustaw“, 2007, nr 185, poz. 1311.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej – „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów promieniotwórczych“, „Dziennik Ustaw“, 2013, nr 0, poz. 574.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni atomowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowe, „Dziennik Ustaw“, 2002, poz 1213.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, „Dziennik Ustaw“, 2001, nr 3, poz. 18.
 • Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r., „Dziennik Ustaw“, 2002, nr 202, poz. 1704.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0791a44d-53e4-42c5-8a20-87808a20e83b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.