PL EN


2014 | 3 | 31 – 41
Article title

Romscy imigranci w państwach Europy Zachodniej – przypadek Włoch i Francji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The expansion of the European Union and the accession of ten new EU member states in 2004 as well as the accession of Bulgaria and Romania in 2007 meant that the new borders of the EU came to encompass most of the Roma minorities living on the Old Continent. |e Roma, as well as being the largest ethnic group in modern Europe, are also its most marginalised group. |ey have been and continue to be ostracised, excluded from society, and discriminated against on all possible social levels. I will focus on the mass exodus of the Roma to Western Europe, which was triggered by the accession of Bulgaria and Romania to the European Union. |ousands of new Roma emigrants moved to the West in search of a better life, without possessing jobs, health care or social insurance, living en masse in camps on the edge of towns and cities. |e beginning of the global economic crisis in 2008 and this massive influx of Roma immigrants living in extreme poverty was an explosive mix which led to a deepening and intensification of Anti-Roma feeling in Western Europe creating a radicalisation of policy concerning Roma.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
31 – 41
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • F. Sarter, Galaktyka Romów, „Dialog-Pheniben” 2014, nr 15
 • Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romow do 2020 r., www.eur-lex.europa.eu [12.06.2013]
 • Ł. Ostrowski, Romowie w Rumunii. Różnorodność i jedność, [w:] Romowie o sobie i dla siebie. Nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. E. Nowicka, Warszawa 2003
 • E. Marushiakova, V. Popov, Gypsies (Roma) in Bulgaria, Frankfurt am Main 1999
 • E. Marushiakova, Gypsy/Roma Identities in New European Dimension: The case of Eastern Europe, [w:] Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration, ed. E. Marushiakova, Newcastle 2008
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia bazy danych odciskow palcow pobieranych od Romów we Włoszech, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
 • TEXT+MOTION+B6-2008-0354+0+DOC+XML+V0//PL [7.06.2013]
 • A. Szafrańska, Włochy: surowe przepisy dotyczące nielegalnej imigracji, http://refugee.pl/?mod=knowbase&path=2635 [7.06.2013]
 • Protesty przeciw pobieraniu odciskow palcow od romskich dzieci, http://www.rp.pl/artykul/154522.html [7.06.2013]
 • AI alarmuje: przymusowe wysiedlenia to codzienność, http://www.wprost.pl/ar/350512/AI-alarmuje-przymusowe-wysiedlenia-to-codziennosc/
 • Dzień Walki z Ubóstwem - zatrzymaj przymusowe wysiedlenia Romów we Włoszech, http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7722.html
 • M. Isztok “Niebezpieczny anachronizm”, https://stowarzyszenie.romowie.net/index.php/czytnik-aktualnosci/items/marek-isztok-niebezpieczny-anachronizm.68.html [15.04.2013]
 • Sarkozy wypowiada wojnę własnym obywatelom, http://www.presseurop.eu/pl/content/article/339551-sarkozy-wypowiada-wojne-wlasnym-obywatelom
 • Francjo zostaw Romów, http://wyborcza.pl/1,76842,8356443,Francjo__zostaw_Romow_.html [12.05.2013]
 • Kłótnia o Romów na unijnym szczycie, http://wyborcza.pl/1,76842,8387689,Klotnia_o_Romow_na_unijnym_szczycie.html [12.05.2013]
 • Badanie UE na temat mniejszości i dyskryminacji. Sprawozdanie „Kluczowe dane”, część 1 Romowie, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej,: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/413-EU-MIDIS_ROMA_PL.pdf [10.01.2014]
 • J. Talewicz-Kwiatkowska, Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce, Kraków 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07946607-54ad-405e-a5a6-f5cc58513f7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.