PL EN


2019 | 11(47) | 4 | 55-73
Article title

Genogram jako graficzna technika diagnostyczna wzorców rodzinnych

Title variants
EN
Genogram as a Graphic Technique of Family Diagnosis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W publikacji podano zasady tworzenia genogramu, zwanego też „mapą rodziny”, służącego gromadzeniu danych o rodzinie przy użyciu określonych symboli graficznych. Zaprezentowano znaki rysunkowe pozwalające zilustrować jak poszczególni członkowie rodziny są ze sobą biologicznie i prawnie powiązani w ciągu trzech pokoleń. Przedstawiono też główne obszary interpretacji genogramu – strukturę rodziny, miejsce rodziny w cyklu życiowym, krytyczne wydarzenia w życiu rodziny, powtarzanie się wzorców przez pokolenia, trójkąty rodzinne oraz równowagę i jej brak w systemie rodzinnym.
EN
The author presents the principles behind creating a genogram, called also a “family map”, which serves the purpose of collecting data about a family with the use of defined graphic symbols. Consequently, graphic signs are presented, which illustrate how individual members of a family are biologically and legally linked with one another, spanning three generations. Apart from this, the main areas of interpreting a genogram, that is the structure of a family, its composition, the place of a family in the life cycle, critical events in the life of a family, repeating family patterns by generations, family triangles, as well as the state of equilibrium regarding the roles played by individual members in families and their functioning are discussed.
Year
Volume
Issue
4
Pages
55-73
Physical description
Contributors
References
 • Aleksandrowicz, J. (2000). Psychoterapia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
 • Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aronson.
 • Combrinck-Graham, L. (1985). A developmental model for family systems. Family Process, 24(2), 139-150.
 • Czabała, J.C. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.
 • Barbaro, M. (1999). Struktura rodziny. W: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (s. 45- 55). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Heinl, P. (1985). The image and visual analysis of the genogram. Journal of Family Therapy, 7, 213-229.
 • Józefik, B., Pietruszewski, K. (1988). Zastosowanie genogramu w praktyce klinicznej. Psychoterapia, 4, 48-58.
 • Józefik, B., Pilecki, M. (1995). Zasady sporządzania oraz interpretacja genogramu. Psychoterapia, 3, 37-49.
 • Kołbik, J. (1999). Wywiad rodzinny z użyciem genogramu. W: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (s. 97-109). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • McGoldrick, M., Gerson, R., Shellenberger (1999). Genograms. Assessment and Intervention. New York: Norton and Co.
 • McGoldrick, M. (1988). Ethnicity and the family life cycle. W: B. Carter, M. McGoldrick (red.), The changing life cycle: A framework for family therapy (s. 42-91). New York: Gardner Press.
 • Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Cambridge: Harvard University Press.
 • Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer, PWN.
 • Ostoja-Zawadzka, K. (1999). Cykl życia rodzinnego. W: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (s. 18-30). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wachtel, E.F. (1982). The family psyche over three generations: The genogram revisited. Journal of Marital and Family Therapy, 8(3), 335-345.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07955b8d-cdd4-433d-8ffa-a0315b2c7ab0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.