PL EN


2019 | 67 | 7: Słowianoznawstwo | 63-77
Article title

Konceptualizacja pojęć „zdrowie” i „здоровье” jako wartości w świetle danych empirycznych (ujęcie psycholingwistyczne)

Title variants
EN
Conceptualization of the Term Zdrowie [Health] and Здоровье as a Axiological Category in the Light of Empirical Data (Psycholinguistic Perspective)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono różnorodność rozumienia przez polskich i rosyjskich studentów pojęć zdrowie i здоровье. Autorka dokonuje analizy porównawczej sposobów konceptualizacji, wykorzystując wyniki masowych testów skojarzeń werbalnych, dowodząc, iż w świadomości językowej badanych zdrowie definiowane jest jako szczególna wartość, a rozumienie pojęcia wykracza poza ramy normatywne.
EN
The present article is an attempt at establishing a way of understanding the term zdrowie and здоровье as well as characterizing all the phenomena the term encompasses in communities of Polish and Russian students. The author analyses the results of a verbal association test.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Abramowicz, Maciej, Jerzy, Bartmiński, Iwona, Bielińska-Gardziel. red. Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 1. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012.
 • Bartmiński, Jerzy. red. Język w kręgu wartości. Studia semantyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2003.
 • Brzozowski, Piotr. “Uniwersalność struktury wartości: Koncepcja Shaloma H. Schwartza”. Roczniki psychologiczne 5: 2002. 27-52.
 • Čabrič, Milan, and Leszek, Pokrywka. Piękne ciało. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Chlewiński, Zdzisław. Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć. Analiza psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 • Dunaj, Bogusław. red. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga, 1996. s. 1352.
 • Grad, P. Frank. “The Preamble of the Constitution of the World Health Organization”. 12 Bulletin of the World Health Organization: 80 (2002): 981-984.
 • Jedliński, Ryszard. Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000.
 • Kowalski, Mirosław, Anna, Gaweł. Zdrowie – wartość – edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006.
 • Rodziewicz, Barbara. Wartości. Polacy-Rosjanie-Niemcy, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014.
 • Sokołowska, Magdalena. Granice medycyny. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980.
 • Weimann, Natalia. “W stronę demedykalizacji. Well-being i slow movement jako alternatywa dla biomedycznego modelu zapobiegania chorobie”. W zdrowiu i w chorobie... Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych. Red. Danuta Penkala-Gawęcka, Izabella Main, Anna Witeska-Młynarczyk. Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012. 45-59.
 • Wierzbicka, Anna. Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-079b083f-56e4-446d-afe5-823ca1e619b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.