PL EN


2017 | 485 | 79-89
Article title

Aspekty samodzielności samorządu terytorialnego i podległych szkół gminnych po 2009 roku w świetle przepisów prawnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jaki zakres samodzielności zapewniają przepisy prawne organom gminy odnośnie do szkół i jakie kompetencje mają dyrektorzy szkół. Celem poszukiwań jest wskazanie najważniejszych, aktualnych kierunków badań empirycznych z wymienionego zakresu. Kluczowym zagadnieniem jest wystarczalność części oświatowej subwencji ogólnej na zadania oświatowe. Z przeprowadzonej analizy przepisów prawnych wynika, że zbadania wymaga m.in., czy część oświatowa powoduje zmniejszenie różnic w zaspokojeniu potrzeb oświatowych w przekroju gmin. Odnośnie do dyrektorów szkół problemem są sposoby ograniczania ich samodzielności przez organy gminne. Występują bowiem wyraźne dysproporcje między stosunkowo szerokimi kompetencjami organizacyjnymi szkół i ich samodzielnością finansową. Niezbędne jest poszukiwanie systemu finansowania szkół skłaniającego dyrektorów do efektywnego wykorzystywania środków budżetowych i pozyskiwania środków pozabudżetowych w okresach wieloletnich.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07a7dfa0-203b-412e-8c0b-8bb196d8cfef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.