PL EN


2017 | 65 | 4 | 5-22
Article title

Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci?

Content
Title variants
EN
Does the Value of Life Increase Near Its End?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przemysł farmaceutyczny oferuje coraz to nowe leki, które mają przedłużać życie osób cier­piących na nieuleczalne choroby. Innowacyjne terapie są często w jakimś stopniu skutecz­niejsze, ale też (w co najmniej takim samym stopniu) droższe. Upoważnieni decydenci repre­zentujący społeczeństwo muszą zatem rozstrzygać, które z nich będą finansowane ze środków publicznych. Jednym z głównych kryteriów, na których podstawie podejmuje się takie decyzje, jest stosunek dodatkowych kosztów, związanych z nową terapią, do czerpanych z niej dodatkowych korzyści. Dodatkowe korzyści, wynikające z nowych leków dla osób śmiertelnie chorych, wydają się jednak często niezbyt wielkie w porównaniu do ich zawrotnych dodatkowych kosztów. Rodzi się zatem wątpliwość, czy refundacja tych leków, do której opinia społeczna skądinąd na ogół się skłania, daje się pogodzić z równie powszechnie akceptowaną zasadą ekonomicznej efektywności. Pewną próbą uzgodnienia tych postaw byłoby przyjęcie, że z pozoru niewielkie korzyści, przysparzane osobom zbliżającym się do śmierci — jak marginalne zwiększenie długości ich życia lub nieznaczne podniesienie jego jakości — w rzeczywistości mają większą wartość, ponieważ życie tych osób trzeba cenić wyżej. W przedstawianym artykule zastanawiam się nad tym, czy ta koncepcja jest do utrzymania — czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci.
EN
The costs of life-extending care at the end of life are often disproportionately high in relation to the benefits it brings to the patients. Thus, the unrestricted principle of cost-effectiveness as a rule of rational healthcare allocation would require us to limit publicly funded life-prolonging treat­ments for patients nearing the end of life. From a societal perspective, however, this limitation would be often callous and inhuman. There are three possible ways to reconcile these two attitudes. First, we could restrict the principle of cost-effectiveness by questioning its validity in the field of end-of-life care. Second, we could raise the acceptable upper cost-effectiveness threshold for end-of-life treatments. Thirdly, it is also possible to maintain that the seemingly rather poor effects of end-of-life treatments are actually much better, because the value of life increases as death draws near. In this paper, I discuss the plausiblity of this last solution.
Year
Volume
65
Issue
4
Pages
5-22
Physical description
Dates
published
2017-12-20
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Becker, Gary, Kevin Murphy i Tomas Philipson. 2007. „The Value of Life Near Its End and Terminal Care”. NBER Working Paper No. 13333, National Bureau of Economic Research, August 2007. DOI: 10.3386/w13333.
 • Bradley, Ben. 2006. „Two Concepts of Intrinsic Value”. Ethical Theory and Moral Practice, 9: 111–130. DOI: 10.1007/s10677-006-9009-7.
 • Chochinov, Harvey Max. 2011. „Death, time and the theory of relativity”. Journal of Pain and Symptom Management 42, 460–463.
 • Cookson, Richard. 2013. „Can the NICE ‘end-of-life premium’ be given a coherent ethical justification?”. Journal of Health Politics, Policy and Law, 38, No. 6: 1129-48. DOI: 10. 1215/ 03616878-2373166.
 • Dixon, Simon, Louise Longworth i Allan Wailoo. 2009. „Assessing technologies at the end of life: a review of empirical evidence. Report by the decision support unit”, 26 November 2009. NICE Decision Support Unit. Dostęp 25.10.2017. http://scharr.dept.shef.ac.uk/nicedsu/wp-content/ uploads/sites/7/2016/03/ DSU-EOL-lit-review. FINAL_.pdf.
 • Dworkin, Ronald. 1993, Life’s Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Indi­vidual Freedom, New York: Random House.
 • Galewicz, Włodzimierz. 2016. „Dobro dla kogoś i dobro dla świata”. Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria 25, nr 1 (97): 33–44.
 • Hughes, Jonathan. 2005. „Palliative care and the QALY problem”. Health Care Analysis 13, 289–301. DOI: 10.1007/s10728-005-8126-0.
 • Menzel, Paul T. 2011. „The Value of Life at the End of Life: A Critical Assessment of Hope and Other Factors”. Journal of Law, Medicine and Ethics 39, no. 2: 215–23. DOI: 10.1111/j.1748-720X.2011.00590.x.
 • Nagel, Thomas. 1997. Widok znikąd. Tłum. Cezary Cieśliński. Warszawa: Fundacja „Aletheia”.
 • NICE [National Institute for Health and Clinical Excellence]. 2009. Appraising Life-Extending, End of Life Treatments. London: National Institute for Health and Clinical Excellence.
 • Rawlins, Michael, David Barnett i Andrew Stevens. 2010. „Pharmacoeconomics: NICE’s approach to decision-making”. British Journal of Clinical Pharmacology, 70(3): 346–349. DOI: 10.1111/j.1365-2125.2009.03589.x.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07aa85d3-dfba-4d16-b8c6-d3cbb81a3928
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.