PL EN


2013 | 156 | 167-175
Article title

Regionalny klaster ochrony zdrowia

Content
Title variants
EN
The Regional Health Care Cluster
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article refers to the issues of socio-economic clusters embedded in the health care market, with a particular focus on regional initiatives. It discusses the theoretical concepts in order to specify the particular types of activity of the health care cluster. It also attempts to determine the key hypotheses for research on cooperation in the area of public goods, which production and consumption is a result of synergy based on the cooperation of private companies, research and development institutions, consulting and training providers, local governments, non-governmental organizations and business environment entities.
Year
Volume
156
Pages
167-175
Physical description
Contributors
References
 • E.J. Feser, M.I. Luger: Cluster Analysis as a Mode of Inquiry: Its Use in Science and Technology Policymaking in North Carolina. "European Planning Studies" 2003, Vol. 1, s. 11-24.
 • M.E. Porter: Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. "Economic Development Quarterly" 2000, Vol. 14, s. 15-34.
 • E.M. Bergman, E.J. Feser: Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. Web Book in Regional Science, Regional Research Institute. West Virginia University, Morgantown 1999, chapter 2.
 • S. Borras, D. Tsagdis: Polityki klastrowe w Europie. Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 26-30.
 • B. Vassileva: Cluster Branding Strategy for Lodz Region. The Enterpreneurship and Economic Development Research Institute in Lodz Working Papers 2009, Vol. 3, s. 5-9.
 • M. Stawicki: Klastry i inicjatywy klastrowe - podstawowe definicje. W: Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych. Red. M. Stawicki, W. Pander. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008, s. 9-18.
 • T. Roelandt, P. Den Hertog: Cluster Analysis and Cluster-Based Policy-Making in OECD Countries: An Introduction to the Theme. W: OECD Boosting Innovation: the Cluster Approach. OECD, Paris 1999, s. 9-23.
 • M. Bucka: Koncepcja klastrów w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. W: Polska w rozszerzonej UE - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Red. M. Klamut, E. Pancer- -Cybulska. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004, s. 121.
 • T. Brodzicki, S. Szultka: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4, s. 45-59.
 • P. Sztompka: Socjologia. Znak, Kraków 2006, s. 368 oraz P. Romaniuk: Kapitał społeczny - podejścia definicyjne oraz ich miejsce w naukach społecznych. "Politeja" 2011, Vol. 14, s. 459-482.
 • Kapitał społeczny. W: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Red. K.B. Matusiak. PARP, Warszawa 2008, s. 166.
 • B. Asheim, M. Dunford: Regional Futures. "Regional Studies" 1997, Vol. 31, No. 5.
 • J. Simmie, J. Sennett: Innovative Clusters: Theoretical Explanations and why Size Matters. "National Institute Economic Review" 1999, Vol. 170, s. 87-98.
 • K. Olejniczak: Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego. "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2.
 • E. Skawińska, R.I. Zalewski: Klastry biznesowe w rozwój konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska. PWE, Warszawa 2009, s. 23-24.
 • T.G. Grosse: Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1, s. 25-48.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07b525f3-8a00-4ac8-968f-e5407097d93d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.