PL EN


2012 | 3 | 163-182
Article title

Studenci pedagogiki WSIiE TWP w Olsztynie i Kętrzynie o aktywności społecznej i wolontariacie. Raport z badań

Content
Title variants
EN
The Attitude of Trainee Teachers at WSIiE TWP in Olsztyn and Kętrzyn towards Social Involvement and Voluntary Work. Research Report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka aktywności społecznej wydaje się być szczególnie istotna wobec przyjęcia tezy, że o wartości społeczeństwa decyduje zainteresowanie i sprawność jego członków w zakresie wspomagania tych, którzy bez owego wsparcia nie są w stanie funkcjonować w pełni. Studenci pedagogiki to na tę chwilę w wielu wypadkach działacze nieprofesjonalni, później zaś już profesjonalnie działający pedagodzy. To, w jaki sposób postrzegają oni idę działalności społecznej oraz pracy użytecznej społecznie, pozwala rokować w kontekście ich sprawności i przydatności zawodowej. W opracowaniu przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów kierunku pedagogicznego WSIiE TWP w Olsztynie i Kętrzynie. Głównym celem prezentowanego projektu było poznanie, w jaki sposób badani postrzegają ideę aktywności społecznej, jaki jest stopień ich zaangażowania w działania tego typu oraz jaką rolę w kształtowaniu postaw prospołecznych odgrywa uczelnia. Wyniki przeprowadzonego postępowania empirycznego wskazują, że badana grupa i jej aktywność odzwierciedlają tendencje panujące w polskim społeczeństwie. Aktywność społeczna jako konstrukt teoretyczny jest im dosyć dobrze znana, natomiast w wymiarze wykonawczym ogranicza się zazwyczaj do najbliższego otoczenia i działania nie wymagającego zbyt dużego wysiłku.
EN
The issue of social involvement is a one crucial if we assume, that it is the concern and willingness of a society’s individual members to support gratuitously those, who without help from their fellowcitizens could hardly lead a decent life, that decide on the moral concepts prevailing in any given society. The majority of the investigated students’ sample group are trainee teachers who aspire to become professionals. This group’s attitude towards community work and involvement for the public weal can be considered a reliable indicator for their occupational aptitude and professional qualifications. In this paper authors present the result of an investigation carried out among students of pedagogics in Olsztyn and Kętrzyn. The principal aim of this project was to carry out a sounding of the respondents’ attitude towards the concept of social involvement, to which degree they contribute to voluntary work and which part our University plays in the buildingup of a prosocial attitude. As the results of the conducted survey clearly show, the target group and their activities provide a fairly decent picture of the tendencies prevailing in the Polish society as a whole. Social commitment and community work as theoretical constructs are wellknown, but in practice it is more often than not limited to the closest social environment and to services that do not involve too much personal effort.
Year
Issue
3
Pages
163-182
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M., Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 • Górecki M., Wolontariat, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki i pracy socjalnej, [red.] D. Lalak, T. Pilch, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.
 • Hipsz N., Wądołowska K., Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2011/K_062_11.PDF (13. 10. 2011).
 • Jaskot K., Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Kanios A., Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
 • Knop M., Wolontariat szansą na udany start zawodowy, [w:] Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy, [red.] U. Pulińska, Wyd. UWM, Olsztyn 2010.
 • Łobocki M., Altruizm a działalność pracowników socjalnych i wolontariuszy, [w:] Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, [red.] K. Marzec-Holka, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1998.
 • Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • Pilch T., Społeczne problemy Danii i jej system pomocy społecznej, [w:] Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, [red.] K. Marzec-Holka, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1998.
 • Tokarski Z., Szkolenie i doskonalenie kompetencji wolontariusza, [w:] Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, [red.] E. Kantowicz, A. Olubiński, Wyd. Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2003.
 • Trempała E., Pedagogiczna działalność wychowawców nieprofesjonalnych w środowisku lokalnym, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07b7050e-a310-4dfd-a03a-f01d692db54d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.