PL EN


2015 | 6 | 1 | 88-95
Article title

Stručná analýza výsledkov realizovaného predvýskumu so zameraním na kognitívnu a psychomotorickú oblasť v predmete Technika na ZŠ

Content
Title variants
EN
A Summary Analysis of the Results of the Pre-research Focusing on Cognitive and Psychomotor Area in the Subject Technology at Primary School
Languages of publication
EN SK
Abstracts
SK
V príspevku autori najskôr charakterizujú technické vzdelávanie v nižšom strednom vzdelávaní základných škôl, pričom zdôrazňujú kontinuitu osvojených teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov ZŠ. Ďalej uvádzajú cieľ, úlohy a hypotézy plánovaného pedagogického výskumu. Na overenie navrhnutého DTT a DPT realizujú predvýskum, ktorého výsledky stručne analyzujú a prezentujú v druhej časti príspevku.
EN
A Summary Analysis of the Results of the Pre-research Focusing on Cognitive and Psychomotor Area in the Subject Technology at Primary School
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
88-95
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Honzíková J., Sojková M. (2014): Tvůrčí technické dovednosti, Plzeň.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07bb8b95-33b4-4c69-aa31-d728bc642f06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.