Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 256-269

Article title

Zmiany w praktykach zarządzania talentami we współczesnych organizacjach działających w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie różnic w praktykach zarządzania talentami we współczesnych organizacjach działających w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w 2007 roku, a następnie w 2016 roku, odpowiednio w 36 i 78 organizacjach. Narzędziem badawczym był specjalnie zbudowany kwestionariusz ankiety. Badanie miało na celu pozyskanie informacji na temat m.in. istoty talentu oraz procesów zarządzania talentami. Przeprowadzona w tym artykule analiza wskazuje na różnice, jakie wystąpiły w poszczególnych etapach procesu zarządzania talentami, czyli pozyskiwaniu, ocenianiu, wynagradzaniu, rozwoju i utrzymaniu pracowników utalentowanych. Na uwagę zasługuje znaczny wzrost liczby metod wykorzystywanych w pozyskaniu talentów, wzrost liczby firm, które mają programy rozwojowe dla talentów lub są w trakcie ich opracowywania, a także spadek liczby firm, które prowadzą analizę przyczyn odejść pracowników utalentowanych.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-07bc21f9-8905-4e0a-bfb0-56f00f6129a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.