PL EN


2016 | 5 | 7 | 43-46
Article title

EVALUATION OF EFFORT TOLERANCE AMONGST SUFFERERS OF BRONCHIAL ASTHMA

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Introduction: Asthma is one of the most common diseases of the respiratory system. Its chronic nature and periodic intensification influence patients’ quality of life. During the last decade, the role of physiotherapy has become more important as it is more effective in treating people who suffer from asthma as well as its complications. Aim: The aim of the presented article is the evaluation of effort tolerance amongst patients before and after eighteen days of the application of a set of exercises. Methods: Sixty patients in the state of remission who suffer from chronic asthma were examined. Patients were classified under model C and D. The described program was realized for six days per week and then for a further 3 weeks. The effectiveness of physiotherapy on effort tolerance was evaluated. Submission: The data presented indicates that patients who were treated according to the program managed to walk in a six-minute test much faster than the rest of the patients. Conclusions: 1. Results show that physiotherapy of patients who suffer from asthma treated under model B or C present observed improvement of effort tolerance. 2. Comprehensive application of model C and D proves an increased ability amongst patients to walk much faster during the six-minutes test.
Year
Volume
5
Issue
7
Pages
43-46
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Politechnika Opolska, Instytut Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii Klinicznej
 • SP ZOZ Szpital MSWiA w Głuchołazach
 • Szpital Vital Medic w Kluczborku
 • Politechnika Opolska, Instytut Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii Klinicznej
 • Szpital Vital Medic w Kluczborku
 • Strzelińskie Centrum Medyczne w Strzelinie
References
 • 1. Kielnar R.: Rehabilitacja w chorobach płuc. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2010; 7-8: 37-41.
 • 2. Rutkowski R.: Wybrane zagadnienia rehabilitacji oddechowej. Fizjoterapia Polska 2009; 9; 1: 21-30.
 • 3. Jurczak A.: Wpływ leczenia sanatoryjnego na jakość życia pacjentów z astmą oskrzelową. Family Medicina and Primary Care Review 2011; 13; 4: 703-707.
 • 4. Farnik M., Trzaska-Sobczak M., Pierzchała W.: Kwalifikacja i ocena przebiegu rehabilitacji w chorobach układu oddechowego. Balneologia 2008; 2: 103-107.
 • 5. Gajewski P.: Skurcz oskrzeli indukowany wysiłkiem fizycznym i podsumowanie wytycznych American Thoracic Sociaty 2013. Medycyna Praktyczna 2013; 11: 36-42.
 • 6. Pawełczyk W., Bajowska J., Wójtowicz B., Bogacz K. i wsp.: Ocena zastosowania biofeedbacku oddechowego w fizjoterapii chorych na POChP. Fizjoterapia Polska 2013; 4: 12-18.
 • 7. Chełmińska M., Warachowska L., Niedoszytko M., i wsp.: Jakość życia chorych na astmę dobrze i źle kontrolowaną. Pneumonolol Alergol Pol 2007; 75: 70-75.
 • 8. Cohen J.: Odetchnij spokojnie. Charaktery 2014; 9: 42-45.
 • 9. Dorosz W.: Astma. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007.
 • 10. Gaszyński W.: Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008.
 • 11. Gr V.: Skąd ta astma?: hipoteza higienicznego podłoża choroby coraz bardziej się chwieje. Świat Nauki 2011; 5, 26-27.
 • 12. Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna. Elsevier Urban & Partner 2007.
 • 13. Lewandowska K., Kuziemski K., Górska L., i wsp.: Jakość życia u chorych na astmę oskrzelową. Pol Med. Pal 2006; 5: 71-75.
 • 14. Milanowska K.: Kinezyterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008.
 • 15. Nieckuła E.: Głęboki oddech. Wprost 2007; 34: 60, 62.
 • 16. Wrzosek Z., Bolanowski J.: Rehabilitacja. Akademia Medyczna 2008.
 • 17. Rutkowski S., Rutkowska A., Łuniewski J., Szczegielniak J.: Analiza chodu chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Fizjoterapia Polska 2014; 4: 24-33.
 • 18. Walenda I., Trzcińska S., Kiljański M., Kiebzak W.: Zastosowanie terapii sprawności oddechowej u pacjentów ze skoliozą idiopatyczna. Fizjoterapia Polska 2013; 4: 6-11.
 • 19. Szczegielniak J., Pawełczyk W., Łuniewski J., Wdowiak A. i wsp.: Ocena wydatku energetycznego w teście 6MWT i ISWT. Fizjoterapia Polska 2013; 1: 1-5.
 • 20. Wojciechowski K., Kiljański M., Kałuża-Pawłowska J., Szczegielniak J: Profil chorych kierowanych do leczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej. Fizjoterapia Polska 2015; 1: 48-56.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07c16a49-23e4-4090-afb5-0cc25c246f43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.