PL EN


2017 | 2/2017 (25), cz.2 | 56-65
Article title

Odpowiedzialność karna członków zarządu w spółkach kapitałowych

Content
Title variants
EN
Criminal liability of board members
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przybliżenie zasad odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych. Autorka prezentuje podstawowe cele i zasady organu wykonawczego, tj. zarządu, i związane z tym obowiązki spoczywające na jego członkach. Naruszenie nałożonych na nich obowiązków może prowadzić nie tylko do odpowiedzialności cywilnoprawnej, lecz także do odpowiedzialności karnej. Następnie przybliżone zostają przestępstwa indywidualne, których podmiotem są członkowie zarządu wskazane w Kodeksie spółek handlowych, na podstawie których opisano zasady odpowiedzialności członków zarządu.
EN
The subject of this paper is to discuss the principles of responsibility of directors of companies. The author presents the basic objectives and principles of management and related obligations on its members. Violation of obligations imposed on them can lead not only to civil liability but also criminal liability. Then indicated crimes individual entity whose board members are specified in the Commercial Companies Code, based on the described principles of responsibility of board members.
Year
Pages
56-65
Physical description
Dates
published
2017-12-12
Contributors
References
 • Czura-Kalinowska, D. (2014). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Dermont, A. (2001). Przestępstwa gospodarcze w kodeksie spółek handlowych – wybrane zagadnienia. Prokuratura i Prawo, 10.
 • Hensel, P. (2015). Wykorzystanie koncepcji konkurujących logik instytucjonalnych w badaniach organizacji. Organizacja i Kierowanie, 168, 47–60.
 • Kidyba, A. (2015). Kodeks spółek handlowych. Tom II, Komentarz do art. 301–633 k.s.h. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kidyba, A. (2013). Prawo spółek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kłobukowski, P. i Pasieczny, J. (2016). Business models of startups in cooperation with mature companies – obtaining orders and building leading position on the market. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 68, 61–77.
 • Kukuła, Z. (2007). Obostrzenia w obrocie akcjami i udziałami spółek kapitałowych a odpowiedzialność karna. Prawo Spółek, 11.
 • Lachowski, J. i Oczkowski, T. (2006). Odpowiedzialność karna członków kolegialnych organów spółek kapitałowych – zagadnienia wybrane. Prokuratura i Prawo, 2.
 • Naworski, J.P. (2001). W: Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa.
 • Pasieczny, J. i Glinka, B. (2016). Organizational Dysfunctions: Sources and Areas. Enterpreneurial Business and Economics Review, 4(4), 213–223.
 • Pinior, P. (2015). W: J.A., Strzępek (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kruczalak, K. i in. (2001). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Rodzynkiewicz, M. (2014). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Skorupka, J. (2000). Odpowiedzialność członków władz kapitałowych w stosunku do wierzycieli. Prawo Spółek, 7–8.
 • Uliasz, M. (2002). Przepisy karne w KSH. Monitor Prawniczy, 4,
 • Walerjan, D. i Żak, T. (2010). Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych oraz praktyczne sposoby jej ograniczenia. Warszawa: Difin.
 • Waszczyński, J. (1992). Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i przestępstwie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zawłocki, R. (2013). W: Kodeks spółek handlowych, Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07c53dfa-04c6-4934-be39-b39d22d8e657
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.