PL EN


2013 | 2 | 6 | 25-39
Article title

Kierunki zmian w systemach nadzoru korporacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Trends in corporate governance systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich dwóch dekadach w debacie międzynarodowej dotyczącej zasad funkcjonowania spółek publicznych jedną z najczęściej poruszanych kwestii stała się konwergencja systemów nadzoru korporacyjnego. Dyskusja koncentruje się na konsekwencjach wzrastającej internacjonalizacji rynków kapitałowych dla nadzoru korporacyjnego, a ściślej – czy owa internacjonalizacja doprowadzi/doprowadzić powinna do harmonizacji standardów nadzoru korporacyjnego w ujęciu międzynarodowym. Dla części badaczy, a również polityków konwergencja jawi się jako zjawisko z jednej strony nieuchronne, a z drugiej nieocenione dla dalszego rozwoju gospodarczego świata. Inni oczekują, że harmonizację krajowych standardów nadzoru korporacyjnego spowalniać będzie ścieżka zależności, a dokładniej takie czynniki, jak: lokalne wartości kulturowe, polityka gospodarcza państw narodowych i ich prawodawstwo. Dyskusja toczy się również w kwestii rodzaju konwergencji. Badacze próbują znaleźć odpowiedź na pytania: czy dojdzie do konwergencji de jure, a może de facto, czy konwergencja przybierze postać konwergencji funkcjonalnej, a może formalnej. Artykuł wpisuje się w tę debatę, a jego celem jest nakreślenie kierunków zmian w systemach nadzoru korporacyjnego.
Year
Volume
2
Issue
6
Pages
25-39
Physical description
Contributors
  • Prof. UE dr hab., Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, ul. Bogucicka 14, 40-226
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07c63c65-cce6-417e-8c9e-24b1933f267f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.