PL EN


2013 | 2 | 101-113
Article title

Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej w obszarze badań nad aktywnością społeczną

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article attempts to indicate similarities in the interpretation of the social reality between sociological theories and the theory of transactional analysis. This allows for the application of transactional analysis in describing a wide range of social processes. The process chosen for the analysis in this paper is social activity in the area of participating in the participatory budget.
Keywords
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Bokszański Z. (1989), Tożsamość, interakcja, grupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Cooley Ch. (1956), Social organization. A study of the Larger Mind, [w:] The Two major Works of Charles H. Cooley, The Free Press, Glencoe, Illinois.
 • Cooley Ch. (2009), Human Nature and the Social Order. Reprint. Previously published: New York: Schocken Books 1964.
 • Domachowski W. (1993), Interakcyjny model funkcjonowania społecznego, [w:] H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gębuś D. (2011), Szkolna aktywność twórcza w perspektywie analizy transakcyjnej, [w:] J. Jagieła (red.), Analiza transakcyjna w edukacji, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
 • Hałas E. (1994), Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Januszek H., Sikora J. (1997), Podstawy socjologii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kębłowski W. (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
 • Krzemiński I. (1999), Co się dzieje między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe „Open”, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa – Bielsko.
 • Light D., Keller S. (1975), Sociology, Alfred A. Knopf, New York.
 • Malim T., Birch A., Wadeley A. (1997), Wprowadzenie do psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mead G. (1975), Umysł, osobowość, społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pierzchała A. (2012), Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyrosłe na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, nr 1.
 • Pierzchała A. (2013), Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
 • Sarnat-Ciastko A. (2013), Tutoring a czas. Strukturalizacja czasu w opinii tutorów szkolnych z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej, „Forum Oświatowe”, nr 2 (49), s. 125–139.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07c7f893-11ee-447a-b438-5e7d97b13559
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.