PL EN


2015 | 290 | 58-64, 115-120
Article title

Nile Red - barwnik kontrastujący cyjanoakrylan

Content
Title variants
EN
Nile Red - contrasting colour cyanoacrylate
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ślady linii papilarnych ujawniane metodą cyjanoakrylową na podłożach niechłonnych w celu poprawy czytelności wymagają dodatkowego kontrastowania barwnikami fluorescencyjnymi. Nile Red zaliczany jest do jednych z nich. Skuteczność jego działania sprawdzono w warunkach zbliżonych do codziennej praktyki laboratoryjnej. Najwyższa fluorescencja Nile Red wystąpiła przy wzbudzeniu światłem niebieskozielonym w długości fali 505 nm. Analiza widm spektralnych wykazała, że emisja światła oscyluje w zakresie długości fali około 630 nm. W celu odcięcia światła wzbudzającego fluorescencję można użyć filtrów krawędziowych długofalowych barw: żółtej, pomarańczowej lub czerwonej. Wybór filtra uzależniony jest od charakterystyki podłoża i można dobrać go doświadczalnie. Fluorescencja Nile Red nie ulega zmianie w dłuższym przedziale czasowym, co pozwala na wykonanie rejestracji śladów w terminie dogodnym dla wykonującego badania, bez obawy o utratę ich jakości. Nile Red może być alternatywą dla innych barwników fluorescencyjnych wykorzystywanych w wizualizacyjnych badaniach daktyloskopijnych.
EN
Fingerprints disclosed by cyanoacrylate on non-absorbent substrates, in order to improve readability, require additional contrasting fluorescent dyes. Nile Red is one of them. Its effectiveness was tested under conditions similar to those of daily laboratory practice. The highest Nile Red fluorescence occurred in an excitation light of blue-green and a wavelength of 505nm. Spectral analysis showed that the emission of light oscillates in the wavelength of about 630nm. In order to cut off the light, longpass edge filters of the colours yellow, orange or red can be used. Filter selection depends on the characteristics of the substrate and can be chosen empirically. Nile Red fluorescence does not change over a longer period of time, which allows for the registration of fingerprints to be performed within a time convenient for the testing, without fear of losing their ąuality. Nile Red may be an alternative to other fluorescent dyes used for visualization in fingerprint testing.
Year
Issue
290
Pages
58-64, 115-120
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07ca3318-41e2-47aa-a36b-b56e768f1501
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.