PL EN


2014 | Tom 21 | 89-100
Article title

Fundamenty innowacyjnego społeczeństwa

Content
Title variants
EN
The foundations of innovative society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst porusza problem warunków tworzenia się społeczeństwa innowacyjnego. Ukazuje wyniki światowych rankingów innowacyjności. Na przykładzie Finlandii wskazuje na znaczenie demokracji i edukacji jako kluczowych warunków powstania i rozwoju innowacji.
EN
The paper discusses the problem of creating conditions for an innovative society. It presents the results of global innovation rankings. The case of Finland indicates the importance of democracy and education as key conditions for the development of innovation
Year
Volume
Pages
89-100
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Giza-Poleszczuk A., Włoch R. (2013), Innowacje a społeczeństwo, [w:] Zadura-Lichota P. (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP.
 • Czerniak J. (2013), System edukacji w Finlandii czynnikiem sprzyjającym innowacyjności gospodarki, Annales UMCS, Lublin–Polonia, vol. XLVII, 2013, nr 2.
 • Looney J., Assessment and Innovation in Education, “OECD Education Working Paper”, No. 24 EDU/WKP (2009)3.
 • Nieć M. (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy,[w:] Zadura-Lichota P. (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP.
 • Markowski R. (2008), Innowacje w demokracji – Geneza, tradycje, nowe pomysły. Czy i co można zastosować w Polsce? Senat RP.
 • Solarczyk-Szwec H., Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego. Niektóre uwarunkowania zmiany, [w:] „Rocznik Andragogiczny 2013”, Toruń 2013, s. 41–63.
 • Toffler A. H. (2007), Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa.
 • www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf (dostęp: 31.01.2015).
 • www.ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf (dostęp:31.01.2015).
 • www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/ (dostęp: 31.01.2015).
 • martinprosperity.org/media/GCI%20Report%20Sep%202011.pdf (dostęp: 17.02.2015).
 • www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=3B775B70C1364570A7EA371F1E8C347A&target=Finlandia%20edukacja (dostęp: 17.02.2015).
 • www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=3B775B70C1364570A7EA371F1E8C347A (dostęp: 20.12.2014).
 • www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=3B775B70C1364570A7EA371F1E8C347A (dostęp: 30.01.2015).
 • www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=3B775B70C1364570A7EA371F1E8C347A (dostęp: 13.01.2015).
 • www.psychologiawszkole.pl/o,739,Finlandia_czyli_wzor_edukacji.html (dostęp: 17.02.2015).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07caaed1-ee02-4e44-8064-f915d9f1166a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.