PL EN


Journal
2018 | 47 | 1 | 53-69
Article title

Wpływ wybranych zaburzeń morfologiczno-czynnościowych w obszarze ustno-twarzowym na jakość artykulacji u dzieci w wieku 5–7 lat

Content
Title variants
EN
Research Report: The Influence of Myofunctional and Occlusal Disorders on Articulation in Children Aged 5 to 7
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowane w niniejszym artykule badania dotyczą korelacji warunków morfologiczno- -czynnościowych i artykulacji u dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Wyniki tych badań potwierdzają, że istnieje związek między występowaniem zaburzeń morfologiczno-czynnościowych a nieprawidłową artykulacją, w szczególności realizacjami o typie deformacji. Korelacja ta jest najsilniejsza w odniesieniu do złożonych zaburzeń motorycznych. Wykazano ponadto, że u większości dzieci, u których stwierdza się wady zgryzu, obserwuje się także nienormatywne realizacje.
EN
This paper presents the results of studies carried out in order to determine the influence of biological factors on speech development. The studies concern children aged 5 to 7 and present the correlation between the myofunctional and occlusal disorders and articulation. The presented studies confirm that there is a relationship between the occurrence of myofunctional and occlusal disorders and abnormal articulation, particularly distorted realizations. This correlation is the strongest in complex motor disorders. Moreover, it is demonstrated that in the majority of children with malocclusion can be observed abnormal articulation.
Journal
Year
Volume
47
Issue
1
Pages
53-69
Physical description
Dates
published
2020-06-28
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
References
 • Bielawska H., 1998, Rozwój fizyczny u dzieci oddychających przez usta, „Pediatria Polska”, 73, s. 1265–1271.
 • Bielawska-Victorini H., Doniec-Zawidzka I., Rucińska-Grygiel B., Wedrychowska-Szulc B., 2008, Rozwój i wzrost twarzy, [w:] Zarys współczesnej ortodoncji, red. I. Karłowska, Warszawa, s. 18–58.
 • Demel G., 1998, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa.
 • Dera K, Bojda A, 2007, Występowanie wad zgryzu u pacjentów z wadami wymowy, „As Stomatologii”, 2, s. 16–18.
 • Dominik K., 1999, Zarys ortopedii szczękowej, Kraków, s. 29, 60, 67, 107–108.
 • Grabias S., 2001, Zaburzenia mowy, Lublin, s. 18–20.
 • Juzwa E., Pawłowski Z., 1981, Czynności fizjologiczne związane z udziałem narządu żucia, [w:] Fizjologia narządu żucia, red. O. Grosfeldowa, Warszawa, s. 160–186.
 • Kahl-Nieke B., 1999, Wprowadzenie do ortodoncji, Wrocław, s. 79.
 • Karłowska I., 2008, Profilaktyka i oświata zdrowotna, [w:] Zarys współczesnej ortodoncji, red. I. Karłowska, Warszawa, s. 314–319.
 • Kawala B, Babijczuk T, Czekańska A, 2003, Występowanie dysfunkcji, parafunkcji i wad narządu żucia u dzieci w wieku przedszkolnym, „Dental and Medical Problems”, 40, 2, s. 319–325.
 • Kierkowska-Wasilewska H., 1984, Choroby górnych dróg oddechowych a stan narządu żucia, „Czasopismo Stomatologiczne”, 4, s. 269–273.
 • Konopska L., 2007, Wymowa osób z wadą zgryzu, Szczecin, s. 21–23.
 • Kustrzycka K., Jaworska M., 1997, Wpływ schorzeń górnych dróg oddechowych na wady zgryzu, „Czasopismo Stomatologiczne” 1, s. 47–51.
 • Łabiszewska-Jaruzelska F., 1995, Etiologia zaburzeń w obrębie narządu żucia, [w:] Ortopedia szczękowa. Zasady i praktyka, red. F. Łabiszewska-Jaruzelska, Warszawa, s. 153–194.
 • Łada A., 2012, Czynniki rokownicze rozwoju mowy w okresie prelingwalnym w świetle koncepcji neurorozwojowej, „Forum logopedyczne”, 20, s. 56–72.
 • Mackiewicz B., 1992, Współzależność wad zgryzu i wymowy na tle przyczynowym, „Magazyn stomatologiczny”, 2, s. 28–30.
 • Mackiewicz B., 2001, Odwzorowywanie czynności pokarmowych w ruchach artykulacyjnych, „Logopedia”, 29, s. 87–92.
 • Nurzyńska-Januszko K. 1990, Wpływ niemowlęcego typu połykania na powstawanie wad wymowy, „Szkoła Specjalna”, 50, s. 188–192.
 • Pisulska-Otremba A., 1995, Rozwój narządu żucia, [w:] Ortopedia szczękowa. Zasady i praktyka, red. F. Łabiszewska-Jaruzelska, Warszawa, s. 33–43.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2005, „Lowely, jody i safy”, czyli o tzw. substytucjach i deformacjach, „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, 8, 26–29.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2009, Połykanie jako jedna z niewerbalnych czynności kompleksu ustno-twarzowego, „Logopedia”, 38, s. 119–148.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2010, Dyslalia – mity i rzeczywistość, [w:] Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska, red. J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo, Kraków, s. 65–83.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2012, Diagnoza różnicowa- postulat czy utopia? W kierunku budowania modeli rozwoju fonetycznego w przypadku zaburzeń prostych i złożonych, [w:] Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków, s. 115–145.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2013, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji, Bytom, s. 97–107, 128, 307.
 • Proffit W. R., Fields H.W. Jr, 2001, Ortodoncja współczesna, Lublin, s. 72–73, 130–132.
 • Raftowicz-Wójcik K, Matthews-Brzozowska T, 2005, Wady zgryzu a wady wymowy – przegląd piśmiennictwa, „Dental and Medical Problems”, 42(1), s. 149–154.
 • Raftowicz-Wójcik K, Matthews-Brzozowska T, 2006, Wady zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym z/bez wad wymowy, „Czasopismo Stomatologiczne” LIX, 5, s. 361–367.
 • Sołtys-Chmielowicz A., 2002, Wady wymowy i ich korygowanie, „Logopedia”, 31, s. 53–93.
 • Styczek I., 1981, Logopedia, Warszawa.
 • Śmiech-Słomkowska G., 1994, Znaczenie sposobu oddychania w profilaktyce ortodontycznej, „Magazyn stomatologiczny”, 11, s. 27–29.
 • Wędrychowska-Szulc B., 2008, Etiologia wad zgryzu, [w:] Zarys współczesnej ortodoncji, red. I. Karłowska, Warszawa, s. 59–72.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07cd9a1a-5873-4ffc-befe-6cecab27ef99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.