PL EN


2019 | 2 (96) | 64-73
Article title

Efekty produkcyjno-ekonomiczne towarowej uprawy pieczarek

Content
Title variants
EN
The productive and economic effects of commodity champignon mushrooms cultivation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pieczarki świeże są produktem cieszącym się dużym popytem w kraju i za granicą. Polscy producenci są wciąż konkurencyjni cenowo na rynkach zagranicznych, co zachęca ich do rozwoju, inwestowania w nowoczesne technologie, powiększanie skali produkcji. Zbiór pieczarki świeżej odbywa się jednak dotychczas ręcznie i wymaga wysokich nakładów pracy, a zarazem ponoszenia coraz wyższych kosztów wynagrodzeń. W badanej grupie gospodarstw pieczarkarskich koszty pracy stanowiły około 18% kosztów ogółem, co wskazuje na ich duże znaczenie w procesie produkcji. Analizowane gospodarstwa były jednostkami ściśle specjalizującymi się w produkcji pieczarek, średnia powierzchnia uprawy wynosiła 0,47 ha. Produkcja w roku 2017 była opłacalna i dochodowa. Na 100 zł poniesionych kosztów otrzymano prawie 113 zł produkcji. Wyniki badań ukazują sytuację producentów pieczarek, ale na ich podstawie nie można wnioskować o przyszłości, która według wielu ekspertów przedstawia się niekorzystnie ze względu na spadek opłacalności produkcji pieczarki świeżej.
EN
Fresh champignon mushrooms are a product in a great demand in the country and abroad. Polish producers are still competitive in terms of prices on foreign markets, which encourages them to develop, invest in modern technologies and increase the scale of production. Harvesting of fresh champignon mushrooms has been however done manually so far and requires high labour input, and at the same time incurring higher and higher remuneration costs. In the studied group of champignon mushroom farms, labour costs make up about 18% of total costs, which indicates their great importance in the process of champignon mushroom production. The farms analysed were the units strictly specialized in the champignon mushroom production, the average crop area was 0.47 ha. The production in 2017 was profitable. 113 PLN of production was obtained for 100 PLN of costs incurred. The study allows to expand the view on the situation of champignon mushroom producers, but one cannot infer a future, which according to many experts is disadvantageous due to the decrease of the profitability of fresh champignon mushrooms production.
Year
Issue
Pages
64-73
Physical description
Dates
received
2019-05-08
accepted
2019-06-10
Contributors
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Zakład Rachunkowości Rolnej
References
 • Bocian M., Cholewa I., Tarasiuk R. (2017): Współczynniki Standardowej Produkcji „2013” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych ”. Warszawa, IERiGŻ-PIB. s. 9, 46-51.
 • Floriańczyk Z., Osuch D., Płonka R. (2018): Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. Korekta w dniu 30.01.2019. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Olewnicki D., Jabłońska L. (2012): Długookresowa analiza rozwoju sektora pieczarkarskiego w Polsce. ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 99, z. 4, 2012, s.131.
 • Powszechny Spis Rolny 2010. Uprawy ogrodnicze. 2012, GUS, Warszawa.
 • Rynek Owoców i Warzyw. Nr 53. seria „Analizy Rynkowe”, współaut. A. Bugała, T. Chrościcki, P. Kraciński, B. Nosecka (red.), T. Smoleński, I. Strojewska. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2018, s. 29, 35.
 • Smoleński T.: Struktura i wielkość gospodarstw produkujących pieczarki w Polsce w latach 2002-2018. Pieczarki – biuletyn producenta pieczarek, Nr 1/2019, s. 40.
 • Szarek S., Koc G. (2011): Uwarunkowania ekonomiczne produkcji pieczarek w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3, s. 180.
 • Zmarlicki K., Brzozowski P. (2018): Perspektywy, szanse i zagrożenia dla produkcji pieczarek. Skierniewice, Instytut Ogrodnictwa, s. 4, 9, 12-13.
 • http://www.sadyogrody.pl/warzywa/102/krajowa_produkcja_pieczarek_z_sukcesami_jednak_przed_branza_wciaz_sporo_wyzwan,14796.html
 • http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/zamiast-pieczarek-wysylamy-do-rosji-podloze-do-uprawy-i-fachowcow,168954.htm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07d20988-6bc2-49f5-a066-950cb31b6945
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.