PL EN


2015 | 39 | 291-293
Article title

Wszystkie gwary są piękne

Content
Title variants
EN
All dialects are beautiful
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text presents the publication Visos tarmės gražiausios… Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija [Eng. All dialects are beautiful… Dialectal material collection instruction] created by Lithuanian dialectologists. It aims to activate dialectical research data collection in various regions of Lithuania. The publication provides brief, popular and scholarly articles about the history of the Lithuanian dialectical research, as well as practical guidelines for researchers. The cooperation initiative between reserachers and dialect users is underlined.
PL
Tekst przedstawia publikację Visos tarmės gražiausios… Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija [pol. Wszystkie gwary są piękne… Instrukcja gromadzenia materiałów gwarowych], opracowaną przez dialektologów litewskich. Ma ona na celu aktywizację pracy nad gromadzeniem danych gwaroznawczych w różnych regionach Litwy. Publikacja zawiera krótkie artykuły o charakterze popularnonaukowym, dotyczące historii gwaroznawstwa na Litwie oraz praktyczne wskazówki dla badaczy. Godna uwagi jest sama inicjatywa współpracy naukowców z użytkownikami gwar.
Year
Volume
39
Pages
291-293
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
  • Vilniaus universitetas [Vilnius University], Lithuania
References
  • Mikulėnienė, D., & Ragaišienė, V. (Red.). (2013). Visos tarmės gražiausios… Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07d52fb4-5e27-4c79-8eba-8d591257c461
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.