PL EN


2017 | 15 | 217-226
Article title

PEDAGOGICAL REFLECTION ON THE USEFULNESS OF POPULAR PROVERBS IN A HERMENEUTIC EXPLORATION OF THE WORLD

Content
Title variants
EN
PEDAGOGICZNE ZAMYŚLENIE NAD PRZYDATNOŚCIĄ PRZYSŁÓW LUDOWYCH W HERMENEUTYCZNYM POZNAWANIU ŚWIATA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The interest in proverbs has been growing recently, new books of proverbs spring up on the publishing market like mushrooms. However, something is disappearing in their abundance, namely scientific deliberations about proverbs, conducted mainly in the context of paremiology, but also anthropology, ethnology, psychology, psychiatry, folklore studies, literary studies, linguistics, religious studies, as well as pedagogy, which still attempt to unravel the nature of proverbs, as it is still thought to be an unsolved mystery. In this context, pedagogical reflection on the significance of popular proverbs in a hermeneutic exploration (clarification, explanation, interpretation) of the world and the sense of human existence seems justified and may encourage further, both mono- and multidisciplinary studies.
PL
W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie przysłowiami. Na rynku wydawniczym pojawiają się jak grzyby po deszczu nowe księgi przysłów. W ich natłoku giną jednak naukowe rozważania o przysłowiach, które są czynione głównie na gruncie paremiologii, ale i antropologii, etnologii, psychologii, psychiatrii, folklorystyki, literaturoznawstwa, językoznawstwa, religioznawstwa, a także pedagogiki, w których to podejmowane są nadal próby rozwikłania ich natury, bowiem stanowi ona wciąż – uważa się – nierozwiązaną zagadkę. W tym kontekście pedagogiczne zamyślenie się nad znaczeniem przysłów ludowych w hermeneutycznym poznawaniu (objaśnianiu, wyjaśnianiu, interpretowaniu) świata i sensu życia człowieka wydaje się uzasadnione i może stanowić zachętę do dalszych, tak mono-, jak i wielodyscyplinarnych badań.
Year
Issue
15
Pages
217-226
Physical description
Contributors
References
 • Bieniok, H. (1990). Trzy razy pomyśl, raz zrób, czyli zasady organizacji i kierowania w polskich przysłowiach i powiedzeniach. Warsaw.
 • Bień, H.F. (1987). Kto miłuje, bywa zdrów, czyli sztuka kochania w polskich przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych. Katowice.
 • Dzierżanowski, R. (1972). Każdy chory ma dochtory. Warsaw.
 • Eder, M. (2008). U źródeł aforystyki polskiej. Studium o „Przysłowiach…” Andrzeja Maksymiliana Fredry. Wrocław.
 • Gnerowicz, J. (ed.) (2009). Słowa miodem pisane, Vol. I, Dobre przysłowie, kiedy miód w głowie. Pierwsza polska księga o pszczołach, miodzie i pszczelarzach. Stróże.
 • Hydziuk-Żmuda, M. (2012). Złote myśli i mądrości z czterech stron świata. Warsaw.
 • Januszkiewicz, M. (2012). Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie. Poznań.
 • Jurand, H. (1982). Nic co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia. Warsaw.
 • Kłosińska, K. (2004). Słownik przysłów, czyli przysłownik. Pochodzenie, znaczenie, zastosowanie. Warsaw.
 • Krawczyk-Wasilweska, V. (1986). Współczesna wiedza o folklorze. Warsaw.
 • Krzyżanowski, J. (ed.) (1969). Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych, Vol. I A-J. Warsaw.
 • Krzyżanowski, J. (1980). Szkice folklorystyczne, Vol. III, Wokół legendy i zagadki. Z zagadnień przysłowioznawstwa. Cracow.
 • Mazurkiewicz, R. (2004). Wiadomych rzeczy pospolita śpiżarnia. Staropolska mądrość w sentencjach, przysłowiach i cytatach. Od Bogurodzicy do Kochanowskiego. Cracow.
 • Olkusz, W. (2007). Przysłowia i zwroty przysłowiowe w komedii Szach i mat Józefa Blizińskiego. In E. Dąbrowska, K. Kossakowska-Jarosz (eds.), Teksty – Konteksty – Interpretacje. W kręgu literatury, języka i kultury. Opole.
 • Przygoda, A. (2015). Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków. Toruń.
 • Reichhart B. (1988). …i starca odmłodzi. Przysłowia, aforyzmy, złote myśli, maksymy, sentencje o pracy. Warsaw.
 • Rozumko, A. (2010). Wielokulturowość krajów anglojęzycznych w przysłowiach i powiedzeniach. Przysłowia w kształceniu językowym i interkulturowym. Białystok.
 • Strukowska, D. (2001). O bogactwie aforyzmy, wiesze i przysłowia na trzecie tysiąclecie. Wrocław.
 • Szpila, G. (2003). Krótko o przysłowiu. Cracow.
 • Tauber, R. (2001). Księga przysłów o jadle, stole i napitku. Poznań.
 • Wojciszke, B. (2009). Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe. Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07e2ae8d-c084-4ae8-9cab-6889ee20448c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.