PL EN


2016 | CI | 41-51
Article title

Problem jurysdykcji karnej w strefie przyległej na przykładzie incydentu z udziałem tankowca Enrica Lexie

Authors
Content
Title variants
EN
The Problem of Criminal Jurisdiction in the Contiguous Zone in the Light of Enrica Lexie Incident
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W lutym 2012 r. na obszarach morskich podlegających ograniczonej jurysdykcji Indii doszło do incydentu z udziałem włoskiego tankowca Enrica Lexie oraz indyjskiego kutra rybackiego St. Anthony. W jego wyniku śmierć poniosło dwóch obywateli Indii, co rozpoczęło trwający do dziś spór w zakresie jurysdykcji karnej. W obliczu kryzysu dyplomatycznego sprawa w lipcu 2015 r. na mocy postanowień Konwencji o Prawie Morza z 1982 r. została przekazana Międzynarodowemu Trybunałowi Prawa Morza. Głównym problemem w kontekście incydentu z udziałem tankowca Enrica Lexie jest ustalenie odpowiedzi na pytanie: czy jurysdykcja karna w tym przypadku przysługuje państwu bandery, czy też państwu nadbrzeżnemu? Analiza międzynarodowego prawa morza pozwala stwierdzić, iż wbrew opiniom rządu Indii włoscy marynarze powinni zostać osądzeni we Włoszech. W omawianej sprawie kluczowe znaczenie będzie miał status wód, na których doszło do zdarzenia, odwołanie się do zasady terytorialności oraz ogólnych zasad związanych z jurysdykcją karną, administracyjną i cywilną wobec statków pływających pod banderą obcego państwa.
EN
In February 2012 an Italian flagged oil tanker Enrica Lexie participated in the incident concerning the Indian fishing boat St. Anthony. As a result two Indian fishermen was dead at sea, approximately about 20.5 nautical miles of Indian coast. This event started a dispute about criminal jurisdiction over two accused Italian marines responsible for the shooting. In the light of diplomatic tensions between two States, in July 2015 the case under the provisions of Convention on the Law of the Sea from 1982 was submitted to the International Tribunal for the Law of the Sea. The main issue concerning the Enrica Lexie incident is to determine the answer to the question whether the criminal jurisdiction over two marines is entitled to the coastal State or the flag State. Analysis of the international law of the sea leads to the conclusion, contrary to the opinions of Indian government, that Italian marines should be trailed by the flag State. In the Enrica Lexie Case the key issues are: the status of the waters where the incident occurs, the application of the territoriality principle and other general rules refer to the criminal or civil jurisdiction in the law of the sea.
Year
Volume
CI
Pages
41-51
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
References
 • Akty prawne:
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (Dz.U. z 2002 r., nr 59, poz. 543).
 • Opracowania:
 • Dispute concerning The Enrica Lexie incident. The Italian Republic vs. The Republic of India (Case no.24), www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/Request/Request_of_the_Italian_Republic_r.pdf; stan na 15.06.2016 r.
 • Enrica Lexie Case: Court Orders Return of Italian Marine, Worldmaritimenews.com, www.worldmaritimenews.com/archives/190787/enrica-lexie-case-italian-marine-to-return-to-italy/; stan na 16.05.2016 r.
 • Fieducik Bartosz, Terroryzm morski w świetle międzynarodowego prawa karnego (Rozprawa doktorska), www.repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2437/1/Bartosz%20Fieducik_Rozprawa%20doktorska.pdf; stan na 10.05.2016 r.
 • Gniadecki Kazimierz, Prawo morza, AMW, Gdynia 1990.
 • Gunaratne Ruwanthika, Lotus Case (Summary), www.ruwanthikagunaratne.wordpress.com/2012/07/27/lotus-case-summary/; stan na 16.05.2016 r.
 • Łukaszuk Leonard, Międzynarodowe prawo morza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
 • Makowski Andrzej, Siły morskie współczesnego państwa, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2000.
 • MHA withdraws sanctions to NIA to prosecute marines under SUA, Press Trust of India, www.business-standard.com/article/pti-stories/mha-withdraws-sanction-to-nia-to-prosecute-marines-under-sua-114030701089_1.html; stan na 10.05.2016 r.
 • Mitra Devirupa, India Italy Spar Over Marines Issue Again as Ad Hoc Tribunal Reviews Enrica Lexie, www.thewire.in/2016/03/30/india-italy-spar-over-marines-issue-again-as-ad-hoc-tribunal-reviews-enrica-lexie-case-26752/; stan na 16.06.2016 r.
 • Order in the Enrica Lexie incident (Italy vs. India), www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/C24_Order_24.08.2015_orig_Eng.pdf; stan na 20.06.2016 r.
 • Koziński Mirosław H., Piractwo morskie a polskie prawo karne, Kwartalnik Prawa Publicznego 2011/1–2, s. 259–277.
 • Spór jurysdykcyjny państwa nadbrzeżnego i państwa bandery, Blog Przeglądu Prawa Międzynarodowego, www.przegladpm.blogspot.com/2013/03/spor-jurysdykcyjny-panstwa-nadbrzeznego.html; stan na 15.05.2016 r.
 • Sprawa Enrica Lexie: marynarka wojenna czy private contractors?, Blog Przeglądu Prawa Międzynarodowego, www.przegladpm.blogspot.com/2013/04/osona-enrica-lexie-marynarka-wojenna.html; stan na 16.05.2016 r.
 • The Italian Republic v. The Republic of India. Notification under article 287 and Annex VII, Article 1 of UNCLOS and Statement of Claim and Grounds On Which Its Based, www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/Request/Notification_of_the_Italian_Republic_r.pdf; stan na 15.06.2016 r.
 • The Italian Republic v. The Republic of India. Written observations of the Republic of India, www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/Response/VOL_1.pdf; stan na 20.06.2016 r.
 • Wkład mediów w eskalację napięć wokół sprawy Enrica Lexie, Blog Przeglądu Prawa Międzynarodowego, www.przegladpm.blogspot.com/2013/08/wkad-w-mediow-w-eskalacje-napiec-woko.html; stan na 10.05.2016 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07e66ea8-9873-475e-a90d-5e7d20b64043
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.