PL EN


2017 | 2(23) | 53-66
Article title

Notatki jako forma wsparcia edukacji studentów i uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Content
Title variants
EN
Notetaking as a form of support for education of deaf and hard of hearing students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie specyficznej formy wsparcia edukacji uczniów i studentów z dysfunkcją słuchu, jaką jest przygotowywanie specjalistycznych notatek z lekcji i wykładów. Notatki takie umożliwiają dostęp do informacji przekazywanych na zajęciach, służą pogłębieniu i utrwaleniu nabywanej wiedzy. Mogą przyjmować formę notatek ręcznych lub postać elektroniczną, ale zawsze powinny mieć charakter specjalistyczny i być przygotowywane specjalnie dla ich użytkownika. W artykule zawarto zasady przygotowywania takich notatek, omówiono rolę skryby (osoby przygotowującej notatkę), zasady współpracy między skrybą, nauczycielem a uczniem/ studentem oraz podano przykład dobrej praktyki – przygotowywanie notatek z wykorzystaniem programu OneNote.
EN
The purpose of this paper is to present specific forms of support for the education of pupils and students with impaired hearing, which is to prepare special notes of the lessons and lectures. Such notes allow full access to information, enable a student to deepen and consolidate knowledge. They can take the form of handwritten or electronic notes but anytime should be specialized and prepared specifically for the deaf or hard of hearing user. The article includes rules for preparation of such notes, discusses the role of a scribe (notetaker), the principles of co-operation between the notetaker, the teacher and the pupil/student and gives an example of good practice – preparing notes using OneNote computer program.
Year
Issue
Pages
53-66
Physical description
Dates
published
2017-09-18
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Pedagogiki
References
 • Action on Hearing Loss – Working with a Notetaker, https://www.actiononhearingloss.org.uk/supporting-you/communication-support/types-of-communication-support--and-interpreters/notetakers.aspx, [dostęp: 7.07.2016]
 • Barnes L., Harrington F., Williams J., Atherton M., Deaf Students in Higher Education, Coleford, Douglas McLean Publishing, 2007
 • Domagała-Zyśk E., Napisy jako forma wspierania edukacji i funkcjonowania społecznego osób niesłyszących i słabosłyszących, [w:] Otrębski W., Maryniarczyk K., Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016
 • Domagała-Zyśk E., Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2014
 • Domagała-Zyśk E., Zapisywanie symultaniczne – adekwatna forma wspierania edukacji, pracy oraz udziału w życiu społecznym i kulturalnym osób niesłyszących i słabosłyszących, 2016, w druku
 • Hastings D., Brecklin K., Cermak S., Reynolds R., Rosen H., Wilson J., Note taking for deaf and hard of hearing students: A report of the National Task Force on Quality of Services in the Postsecondary Education of Deaf and Hard of Hearing Students, Rochester, NY, Northeast Technical Assistance Center, Rochester Institute of Technology, 1997
 • James V., Hammersley M., Notebook computers as note-takers for handicapped students, „British Journal of Educational Technology” 1993, Vol. 24, No. 1, 12
 • Jarvis J., Iantaffi A., Sinka I., Inclusion in mainstream classrooms: experiences of deaf pupils, [in:] Nind M. (ed.), Inclusive Education: Diverse Perspectives, London, David Fulton Publishers, 2003
 • Krakowiak K., O wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2003
 • Lewis L., Farris E., Greene B., National Center for Educational Statistics, Deaf and hard of hearing students in postsecondary education, (NCES 94-394), Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, 1994
 • Luckner J., Muir S., Suggestions for helping students who are deaf succeed in general education settings, „Communication Disorders Quarterly” 2002, Vol. 24, 8
 • McCrea K., Turner P., Can you put that in writing?, [in:] Barnes L., Harrington F., Williams J., Atherton M. (eds.), Deaf Students in Higher Education: Current Research, Coleford, Forest Books, 2007
 • Notes Przewodnik po programie Microsoft® OneNote® 2010, https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=22536, [dostęp: 7.07.2016]
 • Rose D. H., Meyer A., Hitchcock C., The universally designed classroom: Accessible curriculum and digital technologies, Cambridge, CUP, 2005
 • Stinson M. S., Elliot L. B., Kelly R. R., Liu Y., Deaf and Hard-of-Hearing Students’ Memory of Lectures With Speech-to-Text and Interpreting/Note Taking Services, „The Journal of Special Education” 2009, Vol. 43, Nr 1
 • Thorley M., Evaluating D/deaf Learners’ Experiences of Notetaking Support in Higher Education. Utilising a Transformative Framework, niepublikowana praca doktorska (dostępna w formie e-book), University of Greenwich, Faculty of Education and Health, 2015
 • Thorley M., Tainsh Y., Using WebCT as a collaborative participatory research tool to question the effectiveness of notetakers who support D/deaf university Learners, SHRE annual conference, Liverpool, 9–11 December 2008, [w:] Thorley M., Evaluating D/deaf Learners’ Experiences of Notetaking Support in Higher Education. Utilising a Transformative Framework, niepublikowana praca doktorska (dostępna w formie e-book), University of Greenwich, Faculty of Education and Health, 2015
 • UCLan Student Support Centre, https://www.uclan.ac.uk/students/study/wiser/undergraduates.php, [dostęp: 7.07.2016]
 • Wilson J., The classroom notetaker: How to organize a program serving students with hearing impairments, Washington, D. C., Alexander Graham Bell Association for the Deaf, 1996
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07e6c280-1130-42c3-97e0-6290736e1596
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.