PL EN


2020 | 13 | 81–99
Article title

Konflikt pamięci czy konflikt władzy? Strategie językowe w dyskusji nad zmianą nazwy ulicy w Poznaniu

Content
Title variants
Conflict of memory or conflict of power? Linguistic strategies in the debate over renaming a street in the city of Poznań
Languages of publication
PL DE EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the public debate about the renaming of 23rd of February Street to Lt. J. Lewandowska Street in Poznań in 2017. Newspaper articles from the regional press and social media posts have been analysed with the use of Critical Discourse Analytic tools. The focus is on the question of whether the renaming of the street was a conflict of memory or a conflict of power. This case study is inspired by research on the ideologically motivated changes in the linguistic landscape of the city and shows that the change in political regimes is followed by attempts to harmonize the symbolic indicators of values and collective memory. Our results demonstrate that these changes may be contested by both the opposition and the city inhabitants and may lead to a broader political debate.
Contributors
References
 • Assmann Aleida (2010): Canon and Archive. In: Erll Astrid, Nünning Ansgard (red.): A Companion to cultural memory studies. Berlin, 97–108.
 • Azaryahu Maoz (2010): The Politics of Commemorative Street Renaming: Berlin 1945–1948. Journal of Historical Geography, 37, 483−492.
 • Azaryahu Maoz (2018): Revisiting East Berlin and Haifa: A comparative perspective on renaming the past. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 56–73.
 • Bartmiński Jerzy (2009): Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin.
 • Borowiak Patryk (2012): Nazewnictwo miejskie Poznania na tle urbonimii bułgarskiej. W: Brzezińska Anna Weronika, Chwieduk Agnieszka (red.): Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych. Wielichowo, 55–60.
 • Chlebda Wojciech (2006): Janosik: od mitu do eponimu. Studia i Szkice Slawistyczne, 7, 181–192.
 • Chlebda Wojciech (2007): Tadeusza Rejtana los pośmiertny w polszczyźnie. W: Dąbrowska Elżbieta, Kosakowska-Jarosz Krystyna (red.): Teksty – konteksty – interpretacje. W kręgu literatury, języka i kultury. Opole, 153–168.
 • Chlebda Wojciech (2019): O wyzwaniach i zadaniach pamięcioznawstwa lingwistycznego. LingVaria XIV, 2(28), 147–164.
 • Czachur Waldemar (2018): Lingwistyka pamięci. Założenia, zakres badań i metody analizy. W: Czachur Waldemar (red.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa, 7–55.
 • Drozdzewski Danielle (2018): Locating the geopolitics of memory in the Polish streetscape. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 114–131.
 • Fabiszak Małgorzata (2007): A Conceptual Metaphor approach to war discourse and its implications. Poznań.
 • Fabiszak Małgorzata, Brzezińska Anna Weronika (2016): Żydzi i Niemcy w Poznaniu – (nie) pamięć w krajobrazie miejskim. Analiza korpusu prasowego i wywiadów fokusowych. Studia Socjologiczne, 2(221), 217–241.
 • Fabiszak Małgorzata, Brzezińska Anna Weronika (2018): Cmentarz – Park – Podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci. Warszawa.
 • Fabiszak Małgorzata, Gruszecka Marta, Brzezińska Anna Weronika (2017): Kibice Lecha Poznań a władze miasta – rekontekstualizacja toposów populistycznych w nowych i starych mediach. Kultura i Społeczeństwo, 10(2), 63 84.
 • Fabiszak Małgorzata, Gruszecka Marta, Brzezińska Anna Weronika (2019): Historical politics in newspaper reporting: Media representations of football supporters’ commemoration activism. Journal of Language and Politics, 18:1, 61–82.
 • Forecki Piotr (2018): Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej. Warszawa.
 • Gąsiorowski Antoni (1984): Nazwy poznańskich ulic. Przemiany i trwanie: wiek XIV–XX. Kronika Miasta Poznania, 3–4, 23–64.
 • Hałas Elżbieta (2004): Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazw po komunizmie. W: Maroda Mirosława (red.): Zmiana czy stagnacja. Warszawa, 128–151.
 • Handke Kwiryna (2001): Nazewnictwo miejskie Warszawy – stan i zagrożenia u schyłku XX wieku. W: Barbasiewicz Maria (red.): Stan i potrzeby nazewnictwa miejskiego Warszawy. Materiały sesji naukowej Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, 22 kwietnia 1998 roku, Warszawa. Warszawa, 13–23.
 • Handke Kwiryna (2002): Nazewnictwo miejskie jako znak tożsamości miasta. W: Koseski Adam, Stawarz Andrzej (red.): Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce. Pułtusk, 17–22.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa (2011): O oznaczaniu i naznaczaniu przestrzeni miasta. Przegląd Socjologiczny, 60, 135–165.
 • Kasner Małgorzata (2017): O metodologii badań kultury pamięci miasta postsocjalistycznego (na przykładzie Wilna). Slavistica Vilniensis, 62, 277–290.
 • Light Duncan, Young Craig (2018): The politics of toponymic continuity: The limits of change and the ongoing lives of street names. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 185–201. Marin Anais (2018): Toponymic changes as temporal boundary-making: Street naming in Lenin- grad/St. Petersburg. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 132–149.
 • Mautner Gerlinde (2009): Checks and balances: How corpus linguistics can contribute to CDA. In: Wodak Ruth, Meyer Michael (red.): Methods of Critical Discourse Analysis. London, 122–143.
 • Mendel Maria, Zbierzchowska Alicja (2010): Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci. Gdańsk.
 • Misiek Ludwik, Górzeński Rafał (2007): Wanda Modlibowska 1909–2001. Poznań.
 • Palmberger Monika (2018): Nationalizing the streetscape: The case of street renaming in Mostar, Bosnia and Herzegovina. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 168–184. Palonen Emilia (2018): Building a new city through a new discourse: Street naming revolutions in Budapest. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 98–113.
 • Palonen Kari (2018): Reading street names politically: A second reading. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 25–40.
 • Puzynina Jadwiga (1995): Katyń: słowo-symbol. Więź, 6, 25–35.
 • Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (2018): The urban streetscape as political cosmos. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu, Maoz (red.): The political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 1–24.
 • Różycki Bartłomiej (2018): Renaming urban toponymy as a mean of redefining local identity: The case of street decommunization in Poland. Open Political Science, 1, 20–31.
 • Rutkowski Mariusz (2019): Urban toponymy and collective memory: A case of law-enforced decommunization of street names in Poland. Lege Artis, IV(2), 261–300.
 • Rutkowski Mariusz, Skowronek Katarzyna (2020): Onomastyczna analiza dyskursu. Kraków. Šakaja Laura, Stanić Jelena (2018): The spatial codification of values in Zagreb’s city-text. In: Rose-Redwood Reuben, Alderman Derek, Azaryahu Maoz (red.): The political life of urban streetscapes. Naming politics and place. Londyn, 150–167.
 • Saryusz-Wolska Magdalena (2011): Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach. Warszawa.
 • Thum Gregor (2008): Obce miasto. Wrocław 1945 i potem. Wrocław.
 • White Hayden (1996): Storytelling: Historical and ideological. In: Newman Robert (red.): Centuries’ ends, narrative means. Stanford, 58–78.
 • Zieliński Florian (1994): Szata ideologiczna miasta. O przemianowywaniu ulic i placów. W: Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa (red.): Miasta polskie w dwusetlecie prawa o miastach. Warszawa, 189–199.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07ec515b-7514-492b-aa2e-f6a0dda95447
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.