PL EN


2015 | 4 | 6 | 73-82
Article title

Prawne aspekty świadczenia usług w modelu SaaS przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego

Content
Title variants
EN
Legal Issues Surrounding the Provision of Services in a SaaS Model by Telecommunications Entrepreneurs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy kwalifi kacji prawnej świadczenia usług w modelu SaaS na gruncie prawa pol-skiego. Rozważana jest kwestia licencjonowania oprogramowania na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kwalifi kacja usługi w modelu SaaS jako usługi telekomu-nikacyjnej w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
EN
This article considers the legal qualifi cation of the provision of services in a SaaS model pursuant to Polish law. It analyzes the issue of software licensing according to the Polish Copyright Act and considers the qualification of services in a SaaS model as telecommunications services within the meaning of the Polish Telecommunications Act.
Year
Volume
4
Issue
6
Pages
73-82
Physical description
Dates
online
2015-10-31
printed
2015-10-31
References
 • Bieda R., 2012. Prawne aspekty SaaS, http://www.maruta.pl/baza-wiedzy/ 377-prawne-aspekty-saas.
 • Byrska M.. 1994. „Program komputerowy w nowym prawie autorskim”. Państwo i Prawo. 1994 (11).
 • Gajek M.. 2014. „Decydują prawa i obowiązki stron”. Dostęp 05.02.2014. http://archiwum.rp.pl/ artykul/1231757-Decyduja-prawa-i-obowiazki-stron.html
 • Gawroński M.. 2014. Trudność z prawnym uporządkowaniem chmury obliczeniowej, http://www.twobirds.com
 • Gienas K.. 2014. Komentarz do art. 74. W Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Konarski X.. 2013. „Przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej”. Monitor Prawniczy 2013 (8).
 • Molenda-Kropielnicka E.. 2013. „Cloud Computing – zagadnienia prawne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013 (119).
 • Okoń Z., Komentarz do art. 74. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Lex Prestige.
 • Piątek S.. 2013. Prawo telekomunikacyjne, Komentarz. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck. Siwicki M.. 2015. „Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach”. Prokuratura i Prawo 2015 (5).
 • Traple E.. 2014. Prawo autorskie. W System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Wiebe A.. 2008. Przyszłość prawa informacyjnego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008 (102).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07efb389-cbd5-4718-9bd2-d26edeb9f7d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.