Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1 | 61-80

Article title

Lingwistyka stosowana a nauczanie języka polskiego jako obcego

Title variants

EN
Applied Linguistics and teaching Polish as a foreign language

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In his analysis of the achievements of applied linguistics in Poland, the author draws on Grucza's (2007) work Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiagniecia (Applied Linguistics: History, Tasks and Achievements). The author also makes reference to the French school of linguistique appliquée, since the establishment of the Applied Linguistics Unit for the Teaching of Polish as a Foreign Language at the Jagiellonian University in 1980 was guided by both these traditions. The processes of building the Unit's academic team and establishing a program in teaching Polish as a foreign language for Polish students in 2005 are also presented. The article then concentrates on the description of research projects such as the development of curricula for teaching Polish as a foreign language (1992), creation of a certification system for Polish as a foreign language (1999-2003), and, finally, work aimed at the allignment of this system with the standards of the Association of Language Testers in Europe (2002-2004). This is followed by a synthesis of the Department's achievements in teaching materials development (1984-2009) and organisation of Polish language courses for foreign students (1980-2009). The article concludes with remarks on the recent restructuring and transformation of the Unit into Department of Polish as a Foreign Language

Year

Issue

1

Pages

61-80

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • BETHIN Ch. Y. (1990) Nowe materiały do uczenia języka polskiego jako obcego, (w:) Przegląd Polonijny XVI, z. 2, s. 105–111.
 • BURZYŃSKA A. (2002) Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy…O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Wyd. UWr, Wrocław. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, 2001.
 • DĘBSKI R. (2009) Dwujęzyczność angielsko- polska w Australii. Języki mniejszościowe w erze globalizacji i informatyzacji. Wyd. UJ, Kraków.
 • DĘBSKI R. (ed.) (2008) Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych. Universitas, Kraków.
 • DUBISZ S. (2006) Filologia polska-glottodydaktyka polonistyczna-polonistyka stosowana, w: E. Rohozińska, M. Skura, A. Piasecka (eds.) Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicum. Warszawa, s. 161–171.
 • Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ 2003).
 • Rada Europy – Wyd. CODN, Warszawa.
 • GARNCAREK P. (1997) Świat języka polskiego oczami cudzoziemców. Wyd. DiG, Warszawa.
 • GARNCAREK P. (ed.) (2005) Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej. Wyd. UW, Warszawa.
 • GASZYŃSKA-MAGIERA M., HORBATOWSKI P., LIPIŃSKA E., MĘDAK ST. (1999) Testy biegłości ’98. Koncepcja teoretyczna i organizacja, w: W. Miodunka, J. Rokicki (eds.), Oswajanie chrząszcza w trzcinie, czyli o kształceniu cudzoziemców w Instytucie Polonijnym UJ. Kraków, s. 103–116.
 • GĘBAL P.E. (2005) O Polsce w Unii Europejskiej czy o zachowaniu się podczas ceremonii religijnych? Znajomości których elementów kultury i jakich realiów oczekują cudzoziemcy? Raport z przeprowadzonych badań (w:) P. Garncarek (ed.) (2005), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Warszawa, s. 234–243.
 • GĘBAL P. E. (2008) W stronę podstaw dydaktyki języka polskiego jako obcego. Próba bilansu polonistycznej myśli glottodydaktycznej, w: W. Miodunka, A. Seretny (eds.) W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Kraków, s. 79–88.
 • GRUCZA F. (2007) Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia. Euroedukacja, Warszawa.
 • JANOWSKA I. (2008) Perspektywa zadaniowa w nauczaniu / uczeniu się języków obcych, w: W. Miodunka, Seretny A. (eds.) W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskie- go jako obcego u progu XXI wieku. Kraków, s. 35–50.
 • JAWORSKA J. (1999) Podręczniki. Dorobek pracowników Instytutu Polonijnego UJ, w: W. Miodunka, J. Rokicki (eds.) Oswajanie chrząszcza w trzcinie, czyli o kształceniu cudzoziemców w Instytucie Polonijnym UJ. Kraków, s. 49–53.
 • KOMOROWSKA H. (2007) Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957–2007). 50 lat czasopisma „Języki Obce w Szkole”. Z wyborem tekstów z lat 1957–2007. Wyd. CODN, Warszawa.
 • KOMOROWSKA H. (ed.) (2007) Nauczanie języków obcych – Polska a Europa. Wyd. SWPS, Warszawa.
 • KURCZ I., A. LEWICKI A., SAMBOR J., WORONCZAK J., MASŁOWSKI W. (1974–1977), Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne, t. I–V. Warszawa. LEWANDOWSKI J. (1985) Nauczanie języka polskiego cudzoziemców w Polsce. Monografia glottodydaktyczna. Wyd. UW, Warszawa.
 • LIPIŃSKA E., SERETNY A. (2005) Od „z” do „a”, czyli od certyfikacji do programów nauczania, w: P. Garncarek (ed.) Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Warszawa, s. 31–41.
 • LIPIŃSKA E., SERETNY A. (eds.) (2006) Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Universitas, Kraków.
 • MARTYNIUK W. (1984) „Mów do mnie jeszcze!” Podręcznik języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Wyd. UJ, Kraków.
 • MARTYNIUK W. (1992a), Inwentarz intencjonalno-pojęciowy i tematyczny do nauczania języka polskiego jako obcego, w: W. Miodunka (ed.) Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Kraków, s. 119–156.
 • MARTYNIUK W. (1992b), Nauczanie języka polskiego jako obcego/ drugiego. Propozycja systemu certyfikatowego w: W. Miodunka (ed.) Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Kraków, s. 157–174.
 • MARTYNIUK W. (2001) Certyfikatowe testy biegłości w języku polskim jako obcym, (w:) R. Cudak, J. Tambor (eds.) Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Katowice, s. 495-503.
 • MARTYNIUK W. (2004) A1 – elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym. Universitas, Kraków.
 • MARZEC U. (2009) Obraz polonistyki włoskiej w świetle badań ankietowych. Universitas, Kraków. MIODUNKA W (2001) Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego. Założenia ogólne i kalendarium prac, w: R. Cudak, J. Tambor (eds.) Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Katowice, s. 491–494.
 • MIODUNKA W. (1985) Recent Changes in Methods of Teaching Polish as a Foreign Language, w: The Polish Review XXX, nr 4, s. 397–404.
 • MIODUNKA W. (1992) Programy nauczania polszczyzny. Próba syntezy badań z zakresu językoznawstwa stosowanego do nauczania języka polskiego jako obcego, w: W. Miodunka (ed.) Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Kraków, s. 13–34.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-07f061bb-6361-43c0-be9e-d85d41467727
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.