PL EN


2019 | 9 | 190-199
Article title

Atrakcyjność centrów offshore w kontekście optymalizacji podatkowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu, było zaprezentowanie argumentów świadczących o tym, iż centra offshore są atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjaśnione zostało pojęcie oraz znaczenie centrów offshore we współczesnym świecie. Centra offshore ukazane są jako instrument służący do optymalizacji podatkowej. W toku pracy autorka wykazała, że zakładanie spółek w centrach offshore prowadzi do zredukowania obciążeń podatkowych jakie spoczywają na przedsiębiorcy. Otóż, wykorzystywanie spółki, która usytuowana jest w centrum uprzywilejowanym jest jedną z metod międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Procedura ta polega na transferowaniu zysków wprost do spółki zależnej mającej swą siedzibę w centrum offshore. Dlatego tak istotne jest scharakteryzowanie ulg oraz zachęt zarówno podatkowych, jak i biznesowych jakie występują w poszczególnych centrach finansowych.
EN
The purpose of the article was to present arguments that offshore centers are an attractive place to do business. The author explains the concept and meaning of offshore centers in the modern world. Offshore centers are shown as an instrument for tax optimization. During the work, the author showed that establishing companies in offshore centers leads to a reduction of tax burdens that rest on the entrepreneur. The use of a company located in a privileged center is one of the methods of international tax optimization. This procedure involves transferring profits directly to a subsidiary with its headquarters in the offshore center. That is why it is so important to characterize tax reliefs as well as tax incentives and business incentives that occur in individual financial centers.
Year
Issue
9
Pages
190-199
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07f4872f-de82-43fb-b243-a7a1e2d795d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.