PL EN


2019 | 17 | 305-322
Article title

Ku „rozwiniętemu społeczeństwu socjalistycznemu” – inauguracyjna sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej 30 marca 1976 roku

Content
Title variants
EN
Towards a „developer socjalist socjety” – the first inaugural session of the Provincial National Council in Biala Podlaska on march 30, 1976
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Introduced in 1975, the new administrative division of the country has made many changes at various levels, including a new administrative map of the country, in which 49 new provinces were presented. Due to the reform, a significant economic growth occurred in most of the new voivodships. One of the newly-created provincial centers became the Bialskopodlaskie prov-ince, located in the central-eastern part of Poland. The next step was the creation of the Pro-vincial National Council in Biała Podlaska, the aim of which was to supervise the whole of Bialskopodlaskie Province.
PL
Wprowadzony w 1975 r. nowy podział administracyjny kraju, poza znacznym wzrostem ilości województw do 49 oraz likwidacją powiatów, spowodował również wiele zmian na różnych poziomach życia społecznego i państwowego. Dzięki reformie znaczny wzrost gospodarczy nastąpił w większości miast będących siedzibami nowych miast wojewódzkich. Jednym z nowo powstałych było województwo bialskopodlaskie, położone w środkowo-wschodniej części Polski. Skutkiem reformy było też powołanie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej, której zadaniem było wykonywanie roli terenowego organu władzy państwowej.
Year
Volume
17
Pages
305-322
Physical description
Dates
published
2019-09-25
Contributors
References
  • Caban I., Zapis trzech dziesięcioleci PZPR w województwie: bialskopodlaskim, chełmskim, lubel-skim i zamojskim w latach 1948-1978, Lublin, 1978.
  • Dziki T., Podziały administracyjne Polski w latach 1944 – 1998. Z badań nad ustrojem ziem polskich w XIX i XX w., [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. 10, Gdańsk 2013.
  • Jaroszyński A., Struktura i funkcjonowanie organów w systemie rad narodowych (węzłowe zagad-nienia), Warszawa 1984.
  • Ludność i zasoby mieszkaniowe w latach 1946-1974 według podziału administracyjnego kraju z dnia 1 czerwca 1975 roku, przew. kom. red. E. Krzeczkowska, Warszawa 1976.
  • Magier D., Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim. Wybór teleksów Komitetu Woje-wódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Radzyń Podlaski 2006.
  • Rocznik statystyczny województwa bialskopodlaskiego 1977, Biała Podlaska 1977.
  • Tarkowski P., Biała Podlaska w latach 1944-1989, t. IV, Biała Podlaska 2011.
  • Tarkowski P., Województwo bialskopodlaskie w latach 1975-1998, „Radzyński Rocznik Humani-styczny”, t. 13, 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07f52e53-ef62-4a8d-857d-811854987f89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.