PL EN


2019 | 7 | 211-224
Article title

Contemporary generations of offensive and defensive weapons

Content
Title variants
PL
Współczesne generacje broni ofensywnej i defensywnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article deals with the problem of distinguishing between offensive and defensive weapons in the context of international security and its influence on the evolution of wars with particular emphasis on modern times. The nuclear weapon deserves particular attention because of its dual nature – both offensive and defensive, which resulted, among other things, in the development of a strategy of deterrence. What is more, its presence in the arsenals of the great powers causes that international politics is much more prudent, and the classic, territorial concept of security has lost its importance. By analyzing the most important sources of military threats, the author concretizes her reflections on the example of Poland and its contemporary situation regarding the issues discussed. The main research problem raised in this article is the question –what is the impact of modern weapons generations on international politics in the context of military security?
PL
Niniejszy artykuł porusza problematykę rozróżniania broni ofensywnej i defensywnej w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego oraz jego wpływu na ewolucję wojen ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych. Na szczególną uwagę zasługuje broń nuklearna ze względu na swą dualną naturę – zarówno broni ofensywnej jak i defensywnej, co poskutkowało między innymi wykształceniem się strategii odstraszania przeciwnika. Co więcej, pojawienie się jej w arsenałach mocarstw powoduje, iż polityka międzynarodowa cechuje się znacznie większą rozwagą, a terytorialna koncepcja bezpieczeństwa straciła na znaczeniu. Poprzez analizę najważniejszych źródeł zagrożeń militarnych autorka konkretyzuje swe rozważania na przykładzie Polski i jej współczesnej sytuacji w obliczu omawianych zagadnień. Głównym problemem badawczym poruszanym w niniejszym artykule jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na prowadzenie polityki międzynarodowej w kontekście bezpieczeństwa militarnego mają współczesne generacje broni?
Year
Issue
7
Pages
211-224
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • Wojkowa Akademia Techniczna
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-6961
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07f6eeb4-ad84-4134-a1b3-b756fabfccac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.