PL EN


2020 | Tom 1 Nr XXV | 149-162
Article title

Funkcjonowanie angielskiego wyrażenia golden parachute w języku polskim i rosyjskim

Content
Title variants
EN
Functioning of English calque golden parachute in Polish and Russian
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z przejściem polskiej i rosyjskiej gospodarki na kapitalistyczny model rozwoju gospodarczego w języku polskim i rosyjskim pojawiło się nowe słownic-two odnoszące się do tej sfery, głównie o anglojęzycznej proweniencji. Zasoby leksykalne obu języków wzbogaciły się o kalki frazeologiczne złoty spadochron (parasol) i золо-той парашют, rozpowszechnione w środowisku ekonomiczno-finansowo-biznesowym. Internacjonalny charakter tego typu reproduktów świadczy o globalizacji praw i dzia-łań w sferze finansowej. Za sprawą elit symbolicznych (dziennikarzy), wypowiadają-cych się na łamach prasy niespecjalistycznej (ogólnopolskiej), frazeologizmy te znane są także szerokiemu kręgowi odbiorców-niespecjalistów. W polszczyźnie i ruszczyźnie, jak zaświadczają to konteksty w prasie niespecjalistycznej (2019/2020), wyrażenie to zaczyna też funkcjonować w dodatkowym nieekonomicznym (nieterminologicznym) znaczeniu.
EN
With the transition of the socialist economy to the capitalistic model of economic development, new vocabulary related to this field (mainly of English origin) appeared in Polish and Russian. Phraseological calques such as złoty parasol (parasol)and золотой парашют have spread in lexical resources of both languages, mainly in the economic-financial-business environment. The international nature of these types of expressions demonstrates the globalization of laws and financial activities. Due to sym-bolic elites (journalists), writing in the non-specialist press, these phraseologies are also known to a wide audience. In Polish and Russian, the expressions also begin to function in an additional, non-economic sense, as attested to in journalistic contexts (2019/2020).
Year
Volume
Pages
149-162
Physical description
Dates
published
2020-03-31
Contributors
 • Independent researcher, Szczecin, Poland
References
 • BIBLIOGRAFIA
 • Adamczyk Cezary, Walewska Danuta. 2010. Kosztowne pożegnania prezesów. „Rzeczpospolita”, 10 października. (online) https://archiwum.rp.pl/artykul/983592-Kosztowne-pozegnania-prezesow.html (dostęp 8.08.2019).
 • Bielenia-Grajewska Magdalena. 2015. Rola języka symbolicznego w edukacji ekonomicznej na przykładzie nazw metaforycznych wykorzystujących domenę złota. „Edukacja Ekonomistów i Menadżerów” nr 3 (37): 57–70.
 • Biznes. T. 10: Słownik pojęć ekonomicznych P–Ż. 2007. Praca zbior. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Broniarz o strajku nauczycieli: Mam apel dla moich koleżanek i kolegów – nie lękajcie się! 2019. Portal Gazeta.pl, 5 marca. (online) http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24517262,broniarz-o-strajku-nauczycieli-mam-apel-dla-moich-kolezanek.html (dostęp 5.08.2019).
 • Cambridge Dictionary.(online) https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/golden-parachute (dostęp 29.07.2019).
 • Chlebda Wojciech. 2005. Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Dąbrowska Anna. 2020. Nowi ministrowie i nowi w państwowych spółkach. Karuzela kręci się. „Polityka”, 17 kwietnia. (online) https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1953108,1,nowi-ministrowie-i-nowi-w-panstwowych-spolkach-karuzela-sie-kreci.read (dostęp 18.04.2020).
 • Deprocki Michał. 2019. Złoty spadochron bezpieczniaka z SKW,3 października. (online) https://osluzbach.pl/2019/10/03/zloty-spadochron-bezpieczniaka-z-skw/ (dostęp 19.04.2020).
 • Ignatowicz-Skowrońska Jolanta. 2016. „Złoty strzał” w tekstach współczesnej polszczyzny. W: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich. Red. Dziamska-Lenart G., Liberek J. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 171–184.
 • Kłosińska Katarzyna. 2016. Skąd się biorą frazeologizmy? Źródła frazeologizmów i mechanizmy frazeotwórcze. W: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich. Red. Dziamska-Lenart G., Liberek J. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 19–53.
 • Legun Joanna. 2018. Złoty spadochron w umowach menadżerskich,4 listopada. (online) https://jakzrozumiecprawnika.pl/zloty-spadochron-w-umowach-menadzerskich/ (dostęp 4.08.2019).
 • Lesicka Olga. 2015. Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • edia: Były szef Boeninga bez „złotego spadochronu”. 2020. Portal Sputniknew, 20 stycznia. (online) https://pl.sputniknews.com/swiat/2020011211641589-media-byly-szef-boeinga-zosta-nie-bez-zlotego-spadochronu-sputnik/ (dostęp 18.04.2020).
 • Mesjasz Czesław. 2010. Instrumenty motywacji naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach akcyjnych – metody i instrumenty. W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Seria„Encyklopedia Zarządzania”. Red. Stabryła A. Kraków: Mfiles.pl: 353–381.
 • Miturska-Bojanowska Jolanta. 2019. Frazeologizm „czarna dziura” / „черная дыра” w słownikach oraz tekstach współczesnego języka polskiego i rosyjskiego. „Acta Polono-Ruthenica” XXIV/2: 103–114.
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego. (online) http://nkjp.pl/
 • Niepytalski Michał. 2019. Twarde czy miękkie? Lądowanie upadających dyktatorów. Portal Holistic, 31 marca. (online) https://holistic.news/twarde-czy-miekkie-ladowanie-upadajacych-dyktatorow/ (dostęp 19.04.2020).
 • Pajdzińska Anna. 2016. „Kwadratura koła” i „czarne dziury”, czyli język nauki jako źródło frazeologii. W: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich. Red. Dziamska-Lenart G., Liberek J. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 85–101.
 • Rosińska-Mamej Agnieszka, Połowniak-Wawrzonek Dorota. 2019. „Nazywam się miś, tłusty miś”, czyli o modyfikacji frazeologizmów we współczesnej prasie. „Poradnik Językowy” nr 4: 86–97.
 • Skibniewska Sandra. 2019. Jakub Majmurek dla SE: Przejście do PE to złoty spadochron. „Polityka”, 21 lutego. (online) https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/jakub-majmurek-dla-se-przejscie-do-pe-to-zloty-spadochron-aa-SbVe-8e4P-Y13k.html (dostęp 27.07.2019).
 • Stawicka Magdalena. 2007. Inwestycje zagraniczne. Jak wejść na polski rynek z obcym kapitałem. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Styczek Dariusz. 2005. Złoty spadochron i smycz. „Wprost”, 30 grudnia. (online)https://www.wprost.pl/84458/zloty-spadochron-i-smycz.html (dostęp 19.11.2019).
 • uddath Claire. Biggest Golden Parachutes. Portal Time.com. (online) http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1848501_1848500_1848418,00.html (dostęp 4.08.2019).
 • Szczepankowska Irena. 2019. Internacjonalne kolokacje jako składniki dyskursu kapitalistycznego i ich recepcja we współczesnej polszczyźnie. „Poradnik Językowy” z. 5: 7–19.
 • USA: Senat uchwalił plan ratunkowy. 2008. „Gazeta Ubezpieczeniowa”, 2 października. (online) http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp300/query/0/ (dostęp 29.07.2019).
 • Złoty frank, złoty spadochron dla kredytobiorców. 2015. „Nowa Trybuna Opolska”, 21 stycznia. (online) https://nto.pl/zloty-frank-zloty-spadochron-dla-kredytobiorcow-wideo/ar/4651100 (dostęp 5.08.2019).
 • „Złoty parasol” nie zadziała. Potężna odprawa przejdzie byłemu prezesowi koło nosa. 2019. Portal TVN24bis, 13 lutego. (online) https://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/renault-anuluje-odprawe-dla-carlosa-ghosna-w-wysokosci-30-mln-euro,909278.html (dostęp 5.08.2019).
 • Złoty spadochron dla prokuratora od Ziobry. Jarosław Hołda wrócił w stan spoczynku w wieku 46 lat. 2018. „Gazeta Wyborcza”, 16 listopada. (online) http://wyborcza.pl/7,75398,24173652,zloty-spadochron-dla-prokuratora-od-ziobry-jaroslaw-holda-wrocil.html (dostęp 27.07.2019).
 • „Złoty spadochron” od ministra skarbu, czyli 7 mln odprawy dla kumpli Tuska. 2015. „Niezależna”, 9 kwietnia. (online) https://niezalezna.pl/53935-zloty-spadochron-od-ministra-skarbu-czyli-prawie-7-mln-zl-odprawy-dla-kumpli-tuska (dostęp 18.04.2020).
 • Złoty spadochron z Orlenu dla Piotra Kownackiego. 2008. „Gazeta Wyborcza”, 20 grudnia. (online) http://wyborcza.pl/1,75398,6086095,Zloty_spadochron_z_Orlenu_dla_Piotra_Kownackiego.html (dostęp 27.07.2019).
 • Беннетт Эндрю, Хей Ария, Крчмарик Дэниэл, Риттер Зак. 2019. The Washington Post (США): 4 причины, по которым трудно предложить Мадуро «золотой парашют», 28 января. (online) https://inosmi.ru/politic/20190128/244464933.html (доступ 04.08.2019).
 • Бизнес-словарь.(online) http://www.businessvoc.ru/bv/TermWin.asp?theme=&word_id=13446 (доступ 16.04.2020).
 • Во Франции «золотой парашют» ограничат 30% от зарплаты. 2019. «Аргументы и Факты», 4 апреля. (online) https://aif.ru/money/economy/vo_francii_zolotoy_parashyut_ogranichat_30_ot_zarplaty?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (доступ 12.01.2020).
 • «Золотой парашют» для чиновника и бизнесмена в России. (online) https://spmag.ru/articles/zolotoy-parashyut-pri-uvolnenii-chto-eto (доступ 01.08.2019).
 • Золотой парашют или как «выживают» пенсионеры-чиновники в Ростовской области. 2018. «Ростов газета», 7 декабря. (online) https://rostovgazeta.ru/article/general/07-12-2018/zolotoy-parashyut-ili-kak-vyzhivayut-pensionery-chinovniki-v-rostovskoy-oblasti?ind=1 (доступ 07.08.2019).
 • Золотой парашют при увольнении. Что это? «Современный предприниматель». (online) https://spmag.ru/articles/zolotoy-parashyut-pri-uvolnenii-chto-eto (доступ 01.08.2019).
 • Золотой парашют. 2017. «Аudit-it.ru», 7 ноября. (online) https://www.audit-it.ru/terms/trud/zolotoy_parashyut.html (доступ 04.08.2019).
 • Золотые, серебряные и оловянные парашюты. (online) http://www.riskm.ru/item/204 (доступ 16.04.2020).
 • «Золотой», хотя нет – «бриллиантовый парашют». 2019. 25 мартя. (online) https://www.liveinternet.ru/users/6377903/post452128187/ (доступ 10.01.2020).
 • Коноваленко Сергей А. 2014. «Золотой парашют»: оценка и учет в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности. «Международный бухгалтерский учет» No 23 (317): 9–14.
 • Лысенко Валерия Евгеньева. 2016. Ограничение «золотых парашютов» в контексте обеспечения экономической безопастности России. «IN SITU. Научное периодическое издание» No 6: 39–43.
 • Молчанская Дарья. 2014. Чиновников мэрии Омска опять не лишили «золотых парашютов». «Новости. Омск», 29 сентября. (online) https://bk55.ru/news/article/27782/ (доступ 08.08.2019).
 • Национальный корпус русского языка.(online) http://www.ruscorpora.ru
 • Пальшин Кирилл.2009. Золотой десант. «Однако» No 12. (online) www.ruscorpora.ru (доступ 01.08.2019).
 • Пономарев Владимир Тихонович. 1996. Бизнес-сленг для «новых русских». Словарь-справочник. Донецк: Сталкер.
 • Соколов Влад. 2016. Cкроить бы себе золотой парашют,7 ноября. (online) http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/57456-obzor-sobytij-v-khakasii-s-31-oktyabrya-po-1-noyabrya-skroit-by-sebe-zolotoj-parashyut (доступ 02.08.2019).
 • регубова Елена. 2013. Что такое «золотой парашют»? «Аргументы и Факты», 21 мая. (online) https://aif.ru/dontknows/1233631 (доступ 07.08.2019).
 • Экономический словарь. (online) http://endic.ru/economic/ (доступ 16.04.2020).
 • REFERENCES IN ENGLISH
 • Adamczyk Cezary, Walewska Danuta. 2010. Kosztowne pożegnania prezesów. “Rzeczpospolita”, 10 October. Available at: https://archiwum.rp.pl/artykul/983592-Kosztowne-pozegnania-prezesow.html (Accessed 08 August 2019). (In Polish)
 • Bennett Andrew, Hagh Ariya, Krcmaric Daniel, Ritter Zacc. 2019. The Washington Post (SŠA): 4 pričiny, po kotorym trudno predložitʹ Maduro “zolotoj parašût” [The Washington Post (USA): 4 reasons why it is difficult to offer Maduro a “golden parachute”], 28 January. Available at: https://inosmi.ru/politic/20190128/244464933.html (Accessed 04 August 2019). (In Russ.)
 • Bielenia-Grajewska Magdalena. 2015. Rola języka symbolicznego w edukacji ekonomicznej na przykładzie nazw metaforycznych wykorzystujących domenę złota. “Edukacja Ekonomistów i Menadżerów” no 3 (37), pp. 57–70. (In Polish)Biznes-slovarʹ [Business dictionary]. Available at: http://www.businessvoc.ru/bv/TermWin.asp?theme=&word_id=13446 (Accessed 16 April 2020). (In Russ.)
 • Biznes. Vol. 10: Słownik pojęć ekonomicznych P–Ż. 2007. Collective publication. Warsaw, Wydawnictwo Naukowe PWN. (In Polish)
 • Broniarz o strajku nauczycieli: Mam apel dla moich koleżanek i kolegów – nie lękajcie się! 2019. Portal Gazeta.pl of, 05 March. Available at: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884, 24517262,broniarz-o-strajku-nauczycieli-mam-apel-dla-moich-kolezanek.html (Accessed 05 August 2019). (In Polish)
 • Cambridge Dictionary.Available at: https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/golden-parachute (Accessed 29 July 2019). (In English)
 • Chlebda Wojciech. 2005. Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. (In Polish)
 • Dąbrowska Anna. Nowi ministrowie i nowi w państwowych spółkach. Karuzela kręci się. 2020. “Polityka”, 17 April. Available at: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1953108,1,nowi-ministrowie-i-nowi-w-panstwowych-spolkach-karuzela-sie-kreci.read (Accessed 18 April 2020). (In Polish)
 • Deprocki Michał. 2019. Złoty spadochron bezpieczniaka z SKW,03 October. Available at: https://osluzbach.pl/2019/10/03/zloty-spadochron-bezpieczniaka-z-skw/ (Accessed 19 April 2020). (In Polish)
 • Èkonomičeskij slovarʹ [Dictionary of Economics]. Available at: http://endic.ru/economic/ (Accessed 16 April 2020). (In Russ.)
 • Ignatowicz-Skowrońska Jolanta. 2016. “Złoty strzał” w tekstach współczesnej polszczyzny. In: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich. Eds Dziamska-Lenart G., Liberek J. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp. 171–184. (In Polish)
 • Kłosińska Katarzyna. 2016. Skąd się biorą frazeologizmy? Źródła frazeologizmów i mechanizmy frazeotwórcze. In: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich. Eds Dziamska-Lenart G., Liberek J. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp. 19–53. (In Polish)
 • Konovalenko Sergej A. 2014. “Zolotoj parašût”: ocenka i učet v sootvetstvii s trebovaniâmi mež-dunarodnyh standartov finansovoj otčetnosti [“Golden parachute”: assessment and accounting in accordance with the requirements of international financial reporting standards]. “Meždunarodnyj buhgalterskij učet” no 23 (317), p. 9. (In Russ.)
 • Legun Joanna. 2018. Złoty spadochron w umowach menadżerskich,04 November. Available at: https://jakzrozumiecprawnika.pl/zloty-spadochron-w-umowach-menadzerskich/ (Accessed 04 August 2019). (In Polish)
 • Lesicka Olga. 2015. Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku. Warsaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. (In Polish)
 • Lysenko Valeriâ Evgen’eva. 2016. Ograničenie “zolotyh parašûtov” v kontekste obespečeniâ èkonomičeskoj bezopastnosti Rossii [Limitations of Golden Parachutes in the Context of Rus-sia’s Economic Security]. “IN SITU. Naučnoe periodičeskoe izdanie” no 6, pp. 39–43. (In Russ.)
 • Media: Były szef Boeninga bez “złotego spadochronu”. 2020. Portal Sputniknews, 20 January. Available at: https://pl.sputniknews.com/swiat/2020011211641589-media-byly-szef-boeinga-zos-tanie-bez-zlotego-spadochronu-sputnik/ (Accessed 18 April 2020). (In Polish)
 • Mesjasz Czesław. 2010. Instrumenty motywacji naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach akcyjnych – metody i instrumenty. In: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Series“Encyklopedia Zarządzania”. Ed. Stabryła A. Cracow, Mfiles.pl, pp. 353–381. (In Polish)
 • Miturska-Bojanowska Jolanta. 2019. Frazeologizm “czarna dziura” / “черная дыра” w słownikach oraz tekstach współczesnego języka polskiego i rosyjskiego. “Acta Polono-Ruthenica” XXIV/2, pp. 103–114. (In Polish)
 • Molčanskaâ Darʹâ. 2014. Činovnikov mèrii Omska opâtʹ ne lišili “zolotyh parašûtov” [Officials of Omsk City Hall again not deprived of “golden parachutes”]. “Novosti. Omsk”, 29 September. Available at: https://bk55.ru/news/article/27782/ (Accessed 08 August 2019). (In Russ.)
 • Nacionalʹnyj korpus russkogo âzyka [NKRYA – National Corps of the Russian Language]. Available at: http://www.ruscorpora.ru (In Russ.)
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego. Available at: http://nkjp.pl/ (In Polish)
 • Niepytalski Michał. 2019. Twarde czy miękkie? Lądowanie upadających dyktatorów. Portal Holistic, 31 March. Available at: https://holistic.news/twarde-czy-miekkie-ladowanie-upadajacych-dyktatorow/ (Accessed 19 April 2020). (In Polish)
 • NKRÂ: Palʹšin Kirill. 2009. Zolotoj desant [Gold landing]. “Odnako” no 12. Available at: www.ruscorpora.ru (Accessef 01 August 2019). (In Russ.)
 • Pajdzińska Anna. 2016. “Kwadratura koła” i “czarne dziury”, czyli język nauki jako źródło frazeologii. In: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich. Eds Dziamska-Lenart G., Liberek J. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp. 85–101. (In Polish)
 • Ponomarev Vladimir Tihonovič. 1996. Biznes-sleng dlâ “novyh russkih”. Slovarʹ-spravočnik [Busi-ness slang for the “new Russians”. Reference dictionary]. Donetsk, Stalker. (In Russ.)
 • Rosińska-Mamej Agnieszka, Połowniak-Wawrzonek Dorota. 2019. “Nazywam się miś, tłusty miś”, czyli o modyfikacji frazeologizmów we współczesnej prasie. “Poradnik Językowy” no 4, pp. 86–97. (In Polish)
 • Skibniewska Sandra, Jakub Majmurek dla SE: Przejście do PE to złoty spadochron. 2019. “Polityka”, 21 February. Available at: https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/jakub-majmurek-dla-se-przejscie-do-pe-to-zloty-spadochron-aa-SbVe-8e4P-Y13k.html (Accessed 27 July 2019). (In Polish)
 • Sokolov Vlad. 2016. Ckroitʹ by sebe zolotoj parašût [Hide yourself a golden parachute], 7 November. Available at: http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/57456-obzor-sobytij-v-khakasii-s-31-oktyabrya-po-1-noyabrya-skroit-by-sebe-zolotoj-parashyut (Accessed 02 August 2019). (In Russ.)
 • Stawicka Magdalena. 2007. Inwestycje zagraniczne. Jak wejść na polski rynek z obcym kapitałem. Gliwice, Wydawnictwo Helion. Available at: http://nkjp.pl/ (Accessed 29 July 2019). (In Polish)
 • Styczek Dariusz. 2005. Złoty spadochron i smycz. “Wprost”, 30 December. Available at:https://www.wprost.pl/84458/zloty-spadochron-i-smycz.html (Accessed 19 November 2019). (In Polish)
 • Suddath Claire. Biggest Golden Parachutes. Portal Time.com. Available at: http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1848501_1848500_1848418,00.html (Accessed 04 August 2019). (In English)
 • Szczepankowska Irena. 2019. Internacjonalne kolokacje jako składniki dyskursu kapitalistycznego i ich recepcja we współczesnej polszczyźnie. “Poradnik Językowy” no 5, pp. 7–19. (In Polish)
 • Tregubova Elena. 2013. Čto takoe “zolotoj parašût”? [What is a “golden parachute”?]. “Argumenty i Fakty”, 21 May. Available at: https://aif.ru/dontknows/1233631 (Accessed 07 August 2019). (In Russ.)
 • USA: Senat uchwalił plan ratunkowy. 2008. “Gazeta Ubezpieczeniowa”, 2 October. Available at: http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp300/query/0/ (Accessed 29 July 2019). (In Polish)
 • Vo Francii “zolotoj parašût” ograničat 30% ot zarplaty [In France, the “golden parachute” will limit 30% of the salary]. 2019. “Argumenty i Fakty”, 4 April. Available at: https://aif.ru/money/economy/vo_francii_zolotoy_parashyut_ogranichat_30_ot_zarplaty?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (Accessed 12 January 2020). (In Russ.)
 • Złoty frank, złoty spadochron dla kredytobiorców. 2015. “Nowa Trybuna Opolska”, 21 January. Available at: https://nto.pl/zloty-frank-zloty-spadochron-dla-kredytobiorcow-wideo/ar/4651100 (Accessed 05 August 2019). (In Polish)
 • “Złoty parasol” nie zadziała. Potężna odprawa przejdzie byłemu prezesowi koło nosa. 2019. Portal TVN24bis, 13 February. Available at: https://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/renault-anuluje-odprawe-dla-carlosa-ghosna-w-wysokosci-30-mln-euro,909278.html (Accessed 05 August 2019). (In Polish)
 • Złoty spadochron dla prokuratora od Ziobry. Jarosław Hołda wrócił w stan spoczynku w wieku 46 lat. 2018. “Gazeta Wyborcza”, 16 November. Available at: http://wyborcza.pl/7,75398,24173652,zloty-spadochron-dla-prokuratora-od-ziobry-jaroslaw-holda-wrocil.html (Accessed 27 July 2019). (In Polish)
 • “Złoty spadochron” od ministra skarbu, czyli 7 mln odprawy dla kumpli Tuska. 2015. “Niezależna”, 9 April. Available at: https://niezalezna.pl/53935-zloty-spadochron-od-ministra-skarbu-czyli-prawie-7-mln-zl-odprawy-dla-kumpli-tuska (Accessed 18 April 2020). (In Polish)
 • Złoty spadochron z Orlenu dla Piotra Kownackiego. 2008. “Gazeta Wyborcza”, 20 December. Available at: http://wyborcza.pl/1,75398,6086095,Zloty_spadochron_z_Orlenu_dla_Piotra_Kownackiego.html (Accessed 27 July 2019). (In Polish)
 • “Zolotoj”, hotâ net – “brilliantovyj parašût” [“Golden”, although not – “diamond parachute”]. 2019, 25 March. Available at: https://www.liveinternet.ru/users/6377903/post452128187/ (Accessed 10 January 2020). (In Russ.)
 • “Zolotoj parašût” dlâ činovnika i biznesmena v Rossii [“Golden parachute” for an official and businessman in Russia]. Available at: https://spmag.ru/articles/zolotoy-parashyut-pri-uvolnenii--chto-eto (Accessed 01 August 2019). (In Russ.)
 • Zolotoj parašût [Golden parachute]. 2017. Portal audit-it.ru, 07 November. Available at: https://www.audit-it.ru/terms/trud/zolotoy_parashyut.html (Accessed 04 August 2019). (In Russ.)
 • Zolotoj parašût ili kak “vyživaût” pensionery-činovniki v Rostovskoj oblasti [Golden parachute or how pensioners officials in the Rostov Region “survive”]. 2018. “Rostov gazeta”, 07 December. Available at: https://rostovgazeta.ru/article/general/07-12-2018/zolotoy-parashyut-ili-kak-vyzhivayut-pensionery-chinovniki-v-rostovskoy-oblasti?ind=1 (Accessed 07 August 2019). (In Russ.)
 • Zolotoj parašût pri uvolʹnenii. Čto èto? [Golden parachute upon dismissal. What is it?]. Available at: https://spmag.ru/articles/zolotoy-parashyut-pri-uvolnenii-chto-eto (Accessed 01 August 2019). (In Russ.)
 • Zolotye, serebrânye i olovânnye parašûty [Golden, silver and tin parachutes]. Available at: http://www.riskm.ru/item/204 (Accessed 16 April 2020). (In Russ.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07fccd4b-a2df-4b3f-9c61-5b790011acc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.