PL EN


2014 | 21 | 2 | 106-114
Article title

Pozycja polskiego rolnictwa na rynku gospodarki żywnościowej Unii Europejskiej wg wybranych czynników i ich zmiana w latach 2002 i 2010

Content
Title variants
EN
Polish agriculture position on European Union food economy market according to chosen factors and their change in 2002 and 2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem artykułu było przestawienie pozycji rolnictwa polskiego na tle UE i jego zmiany jakie zaszły między spisami rolnymi z 2002 i 2010 r. Z badań wynika, że między spisami rolnymi pozycja rolnictwa polskiego nie uległa obniżeniu, natomiast w wielu dziedzinach uległa poprawie. Miejsce rolnictwa polskiego wśród krajów UE można lokować na 4–5 pozycji, co wobec wszystkich 27 krajów wspólnoty, jest pozycją stosunkowo wysoką. W Polsce uległa poprawie struktura agrarna, chociaż nie tak głęboko, jak przeciętnie w UE. Rozdrobieniu gospodarstw rolnych towarzyszyło zjawisko przeludnienia agrarnego, zaś dysponowanie małymi areałami ziemi stanowiło dla rolników element zabezpieczenia socjalnego. Produktywność polskiego rolnictwa stała na niskim poziomie, co wykazano w artykule za pośrednictwem wysokości zbiorów i plonów głównych ziemiopłodów.
EN
The main aim of the article was presentation of Polish agriculture position in the European Union and its changes that took place between 2002 and 2010. The research shows that between agricultural indexes, the position of polish agriculture did not go down, in many spheres was improved. The place of Polish agriculture among all UE states may be located on 4–5 position, what according to 27 states of EU is the high one. In Poland there was observed improvement of agrarian structure, although not in big scale like average in EU. The disagrarization of farms was followed by the occurrence of agrarian overpopulation, the possession of small areas of land was element of social protection. Productivity of Polish agriculture was low what was pointed in the article with use of level of crops of main agricultural products.
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
106-114
Physical description
Dates
published
2014-02-20
Contributors
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08039e5b-f16c-472a-a046-51f8576fabfb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.