PL EN


2017 | 6 | 8 | 60-75
Article title

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez sieci handlowe względem dostawców żywności – przykłady praktyk potencjalnie zakazanych

Authors
Content
Title variants
EN
Unfair use of superior bargaining power by retail chains against food suppliers – examples of potentially forbidden practices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest: zaprezentowanie czytelnikowi katalogu praktyk, które mogą zostać uznane za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi handlowej przez sieć handlową w relacjach z dostawcą żywności oraz wyjaśnienie na czym takie praktyki polegają i dlaczego mogą zostać uznane za zakazane.
EN
The aim of the article is: a) presenting a list of practices which may be deemed as unfair use of superior bargaining power by retail chains against food suppliers; b) explaining how of such practices work and why they can be found as illegal.
Year
Volume
6
Issue
8
Pages
60-75
Physical description
Dates
published
2017-12-31
printed
2017-12-31
Contributors
  • Radca prawny; doktor nauk ekonomicznych; partner w kancelarii Hansberry Tomkiel
References
  • Jurkowska-Gomułka, A. (2017). Prezes UOKiK jako organ właściwy w sprawach praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej – uwagi krytyczne. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1(6).
  • Krasnodębska-Tomkiel, M. (2017). Kilka uwag na temat ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. W: M. Bernatt, M. Namysłowska, A. Jurkowska-Gomułka, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu. Warszawa: C.H. Beck.
  • Manteuffel, K. i Piaskowski, M. (2017). Relacja klauzuli generalnej do przykładowego katalogu nieuczciwych praktyk w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1(6).
  • Podrecki, P. (2017). Nowe regulacje w prawie konkurencji – uwagi na tle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. W: M. Bernatt, M. Namysłowska, A. Jurkowska-Gomułka, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu. Warszawa: C.H. Beck (w druku).
  • Sieradzka, M. (2016). Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
  • Sroczyński, J. (2017). Ustawa o przewadze kontraktowej: pierwsze refleksje i kontrowersje. W: M. Bernatt, M. Namysłowska, A. Jurkowska-Gomułka, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu. Warszawa: C.H. Beck (w druku).
  • Zaremba, M. (2017). Ochrona małych i średnich przedsiębiorców przed eksploatacją ze strony dużych podmiotów rynkowych (relacja B2b). Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1(6).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0806591c-d8fa-4770-b330-b533a8f4bac1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.