PL EN


2016 | 1(43) | 23-28
Article title

Bariery przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku

Title variants
EN
Barriers to Academic Entrepreneurship in Lower Silesia. Research Results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest jedna z form akademickiej przedsiębiorczości polegającej na sprzedaży akademickich wynalazków w postaci patentów lub licencji. Celem artykułu jest wskazanie powodów, dla których badacze akademiccy z Dolnego Śląska nie angażują się w proces komercjalizacji stworzonych przez siebie wynalazków. Na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów bezpośrednich z badaczami akademickimi z Dolnego Śląska można stwierdzić, iż główną barierą przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku jest stosowanie nieadekwatnych instrumentów polityki gospodarczej, skłaniających badaczy akademickich jedynie do generowania wynalazków i zgłaszania ich do ochrony patentowej, lecz w niewielkim stopniu motywujących do angażowania się w komercjalizację badań.
EN
The subject of this paper is a form of academic entrepreneurship that manifests itself in sales of academic inventions in the form of either patents or licenses. The aim of this paper is to indicate reasons for which academic researchers from Lower Silesia (Poland's NUTS 2 region) do not engage in the commercialization process of inventions they create. On the basis of information obtained during direct interviews with academic researchers from Lower Silesia it may be concluded that the main barrier to academic entrepreneurship in Lower Silesia is the use of inadequate policy instruments that encourage academic researchers only to generate inventions and submit them for patent protection but little motivate them to engage in research commercialization.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • D’Este P., Perkmann M. (2011): Why Do Academics Engage with Industry? The Entrepreneurial University and Individual Motivations. „Journal of Technology Transfer”, nr 36 (3), s. 316–339.
 • Goktepe-Hulten D., Mahagaonkar P. (2010): Inventing and Patenting Activities of Scientists: in the Expectation of Money or Reputation? „Journal of Technology Transfer”, nr 35 (4), s. 401–423.
 • Grimm H. (2012): What Drives Patenting and Commercialization Activity at East German Universities? The Role of New Public Policy, Institutional Environment and Individual Prior Knowledge. „Journal of Technology Transfer”, nr 37 (4), s. 454–477.
 • Guliński J. (2008): Transfer wyników prac badawczych z uczelni do przedsiębiorstw. [w:] J. Koch (red.): Wzrost gospodarczy a innowacje, Wrocław, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.
 • Kirby D.A. (2006): Creating Entrepreneurial Universities in the UK: Applying Entrepreneurship Theory to Practice. „Journal of Technology Transfer”, nr 31 (5), s. 599–603.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. (2015): Stopień komercjalizacji polskich wynalazków. Patenty akademickie versus patenty biznesu. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu” (402), s. 231–239.
 • Nilsson A.S., Rickne A., Bengtsson L. (2010): Transfer of Academic Research: Uncovering the Grey Zone. „Journal of Technology Transfer”, nr 35 (6), s. 617–636.
 • Phan P., Siegel D.S. (2006): The Effectiveness of University Technology Transfer. „Foundations and Trends(R) in Entrepreneurship”, nr 2 (2), s. 77–144.
 • Siegel D., Wright M., Veugelers R. (2008): University Commercialization of Intellectual Property: Policy Implications. „Oxford Review of Economic Policy”, nr 23 (4), s. 640–660.
 • Swamidass P.M., Vulasa V. (2009): Why University Inventions Rarely Produce Income? Bottlenecks in University Technology Transfer. „Journal of Technology Transfer”, nr 34 (4), s. 343–363.
 • Thursby J.G., Thursby M.C. (2007): University Licensing. „Oxford Review of Economic Policy”, nr 23 (4), s. 620–639.
 • Wachowska M., Niklewicz-Pijaczyńska M. (2015): Potencjał rynkowy patentów akademickich. Analiza “martwych” patentów. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” (41), s. 448–460.
 • Wennberg K., Wiklund J., Wright M. (2011): The Effectiveness of University Knowledge Spillovers: Performance Differences between University Spinoffs and Corporate Spinoffs. „Research Policy”, nr 40 (8), s. 1128–1143.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-080827d4-5c02-437d-b03f-0f2fcfc966eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.