PL EN


2018 | 109 | 1 | 81-94
Article title

Szkic do portretu literackiego Marie Krysinskiej

Title variants
EN
A Sketch to Marie Krysinska’s Literary Portrait
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Marie Krysinska, pisarka, kompozytorka i śpiewaczka, miała ważny wkład intelektualny w filozofię i estetykę swojej epoki. W swoich utworach podejmowała m.in. kwestie kreatywności, geniuszu czy miejsca kobiet w społeczeństwie. Jej dzieło charakteryzuje różnorodność źródeł i wpływów; różne sztuki, literatura, nauka wchodzą w nieustanny dyskurs. Związki Krysinskiej z muzyką wpisują się m.in. w jej działalność w kabaretach „Les Hydropathes” i „Le Chat noir”. W połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku poetka została wciągnięta w spór o wolny wiersz (vers libre). Krysinska nie pozwoliła na pomniejszenie swojej roli we wprowadzaniu wolnego wiersza do poezji francuskiej, za co współcześni oraz późniejsi krytycy ukarali ją wykluczeniem. Jej walka o wiersz wolny to przede wszystkim walka o uznanie równości mężczyzn i kobiet w domenie nauki i sztuki.
EN
Marie Krysinska, a woman writer, composer and signer, made a substantial contribution to philosophy and aesthetics of her epoch. In her output she took up, inter alia, the issues of creativity, genius, and women’s place in society. Her work is characterised by diversity of sources and influences as various arts, literature and science enter in it into a continuous discourse. Krysinska’s connections with music constitute, e.g. her activity in two cabarets ”Les Hydropathes” and ”Le Chat noir”. In 1880s she was engaged into a controversy over free verse (vers libre); she disallowed to diminish her role in introduction free verse into French poetry, for which her contemporaries and later critics punished her by exclusion. The fight she fought for the free verse is predominantly a fight for acknowledging equality of men and women in the domain of science and art.
Year
Volume
109
Issue
1
Pages
81-94
Physical description
Dates
printed
2018-03-20
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-080e245a-31cd-4340-be8c-2f3665785dcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.