PL EN


2017 | 15 | 221-243
Article title

Nie tylko „ogniem i mieczem” – w kręgu anegdot Antoniego Józefa Rollego

Content
Title variants
EN
Not only "With Fire and Sword" - Antoni Józef Roll`s anecdotes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy tekst powstał, aby przypomnieć gawędy historyczne Antoniego Józefa Rollego, pisarza niesłusznie dziś zapomnianego przez czytelników i krytyków, cenionego przez wybitnych współczesnych sobie publicystów, takich jak Józef Ignacy Kraszewski i Teodor Tomasz Jeż. Celem tekstu jest próba omówienia źródeł anegdot i sposobów jakimi przyciągają one uwagę odbiorców, klasyfikacji sposobów wywoływania komizmu i jego form oraz sposobów operowania ironią i drwiną, a także stosowania komizmu humorystycznego, kategorii omówionych przez Bohdana Dziemidoka (O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj). Twórczość historyczna gawędziarza z Podola wydaje się warta przypomnienia szczególnie w stulecie śmierci Sienkiewicza, gdyż obaj twórcy pisali o zmaganiach militarnych na Kresach, ukazywali tych samych bohaterów rodzimej historii.
EN
The text was created to remind Antoni Józef Rolle`s historical tales. Antoni Józef Roll is a writer unjustly forgotten today by readers and critics, valued by his contemporaries prominent columnists such as Józef Ignacy Kraszewski and Teodor Tomasz Jeż. The purpose of the text is an attempt to discuss the sources of anecdotes and ways in which they attract attention of readers, the classification of both methods for inducing humor and its forms The text also presents methods of handling irony and derision, the use of humor and categories discussed by Bohdan Dziemidok (About humour. From Aristotle to today). The historical work of this storyteller from Podolia seems particularly worth reminding especially on the centenary of Henryk Sienkiewicz`s death, as both authors wrote about the military struggle in the Kresy area and demonstrated the same heroes.
Year
Volume
15
Pages
221-243
Physical description
Dates
published
2017-09-08
References
  • Budrewicz T., Kraszewski – przy biurku i wśród ludzi, Kraków 2004.
  • Bujnicki T., Sienkiewicz czyta Kraszewskiego, [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. R. Stachury i innych, Kraków 2007.
  • Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. F. Kiryka, t. 2, Kraków 2005.
  • Kijas J., Źródła historyczne Pana Wołodyjowskiego, „Pamiętnik Literacki” 43(1952), z. 3-4.
  • Kosman M., Twórca „Trylogii” i źródła historyczne, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, pod red. K. Stępnika, T. Bujnickiego, Lublin 2007.
  • Kronika lwowska, „Biblioteka Warszawska” 1876, t. 1.
  • Kuchowicz Z., Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVII-XVIII wieku, Łódź 1974.
  • Pacławski J., Twórczość literacka Karola Szajnochy, Wrocław 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-080ecd61-b134-413a-8ce7-723fb30ed249
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.