PL EN


2015 | 14 | 3-15
Article title

Między idealizmem a konformizmem. Inteligencji polskiej wizje III Rzeczypospolitej

Content
Title variants
EN
Between idealism and conformism. Polish Intelligence visions of Polish Third Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the more important issues drawing the attention of Polish scholars and publishers in the past quarter-century has been undoubtedly the condition and role of the Polish intelligence during the social and political changes in the 20th century, with special attention paid to its engagement in the building process of the chunks of the Polish Third Republic. A thorough analysis of the aforementioned problem allows for noticing the very clear attitude evolution process and acceptable system of values, although its representatives still think themselves to be a separate social layer with clear social and political tasks to complete. From the point of view of the issue described in this article, it seems relevant in the way that these changes, above all related to new regime reality and the inevitable civilisation and generation changes, naturally influenced not only the ability to alter reality, but also the character of the visions of rebuilding and modernise the Republic, formulated within its boundaries.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Nowak A. (2013). Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1990–2012. Warszawa.
 • Spór o Polskę 1989–1999. Wybór tekstów prasowych. (2000). oprac. P. Śpiewak. Warszawa.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, www.mpips.gov.pl (dostęp 14.08.2014).
 • Raport o stanie Rzeczypospolitej. (2011), www.pis.org.pl (dostęp 14.08.2014).
 • Bogucka T. (2000). Nieuchronna normalność (1992). W: Spór o Polskę 1989–1999. Wybór tekstów prasowych, oprac. P. Śpiewak. Warszawa.
 • Ceran T.S. (2010). Świat idei Jacka Kuronia. Warszawa.
 • Chwedoruk R. (2010). O przyszłości polskiej myśli politycznej – próba prognozy. W: E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwa (red.), Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm. Kraków.
 • Filipowicz S. (2007). Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu. Warszawa.
 • Goban-Klas T. (2012). „Gdzie są chłopcy z tamtych lat?”. Analiza wizerunku medialnego na wybranych przykładach. W: R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka (red.), Marketingpolityczny. Doświadczenia polskie. Toruń.
 • Golinowski J. (2012). Udział czynnika kulturowego w kreowaniu wzorca demokracji – polskie złudzenia okresu transformacji. W: M. Strzelecki (red.), Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku. Olsztyn.
 • Leder A. (2014). Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa.
 • Legutko R. (2012). Tryumf człowieka pospolitego. Poznań.
 • Mikołajczyk M. (2010). „Trzecia – niedoskonała”. Współczesne idee naprawy Rzeczypospolitej. W: E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwa (red.), Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm. Kraków.
 • Mikołajczyk M. (2012). O satysfakcji – w postnowoczesnym społeczeństwie, polityce (osobliwiepolityce polskiej) i w doświadczeniach indywidualnych. W: D. Karnowska,J. Nocoń (red.), Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku. Księgadedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu. Toruń.
 • Nalewajko E. (2013). Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku 1989. Warszawa.
 • Nocoń J. (2012). Między przywództwem a akwizycją. Uwagi na temat przeobrażeń elity politycznej w Polsce. W: M. Strzelecki (red.), Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku. Olsztyn.
 • Nowicki S. (1990). Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim. Warszawa.
 • [Smolar A. ] O geopolitycznej przyszłości i politycznych podziałach. Rozmowa Andrzeja Nowaka z Aleksandrem Smolarem (5 VI 2012). (2013). W: A. Nowak, Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1990–2012. Warszawa.
 • Strzelecki M. (2012). Inteligencji polskiej style myślenia politycznego. Przypadek PRL. W: Z. Karpus, G. Radomski, M. Strzelecki (red.), W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle. Toruń.
 • Strzelecki M. (2013). Problematyka państwa we współczesnej polskiej myśli politycznej. W: M. Śliwa, M. Mikołajczyk (red.), Przeszłość i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych. Kraków.
 • Świda-Ziemba H. (2010). Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii. Kraków.
 • Tyszka K. (2014). Schyłki, upadki, zmierzchy. O losach idei kryzysu w myśli dwudziestowiecznej. Warszawa.
 • Walicki A. (2013). Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii. Kraków.
 • Wapiński R. (1998). Pokoleniowe wizje Rzeczypospolitej. W: W. Wrzesiński (red.), Do niepodległości 1918–1944/45–1989. Wizje drogi spełnienia, Warszawa.
 • Wapiński R. (2006). Polityka i politycy. O polskiej scenie politycznej XX wieku. Wrocław.
 • Wincławska M. (2010). Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji. Warszawa.
 • Władyka W. (2000). Ostatni bieg? (1990). W: Spór o Polskę 1989–99. Wybór tekstów prasowych, oprac. P. Śpiewak. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-080ff64c-1c8d-41ab-807c-96a30d81756c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.