PL EN


2016 | 107 | 3 | 155-166
Article title

„Mój dom jest wielce rozmowny”. O inskrypcji literackiej w dawnej i współczesnej przestrzeni komunikacyjnej

Title variants
EN
“My house is very talkative.” On Literary Inscription in Past and Present Communicative Space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest literacki motyw inskrypcji wpisanej w przestrzeń domu i jego swoista funkcjonalność w tekstach „Zbożnej biesiady (Convivium religiosum)” Erazma z Rotterdamu oraz Austerlitz Winfrieda Georga Sebalda. Zagadnienie relacji między formą przestrzenną a zjawiskami pisania/czytania jest przedmiotem badań spacjologicznych. Stosunkowo mało uwagi poświęcono tu jednak motywowi inskrypcji lub przestrzeni percypowanej jako inskrypcja. Owocne może okazać się zatem sięgnięcie do narzędzi i tez wypracowanych na gruncie nowych badań epigraficznych. Analiza funkcji motywu w dwóch, odległych chronologicznie i kulturowo, tekstach umożliwia wskazanie linii ciągłości humanistycznego rozumienia praktyki czytania w kulturze współczesnej.
EN
The subject of the article is the literary motif of inscription written into the space of house and its peculiar functionality in Erasmus of Rotterdam’s texts from “Convivium religiosum” and in Winfried Georg Sebald’s “Austerlitz”. The problem of relations between spatial form and the phenomenon of writing/reading is subject of spatiological research. Within its scope, relatively little attention was paid to the motif of inscription or space perceived as inscription, thus resort to the tools and theses developed on the ground of modern epigraphic studies may prove fruitful. An analysis of the function of the motif in two chronologically and culturally distant texts allows for delineating a continuous line of humanistic understanding of reading practice in modern culture.
Year
Volume
107
Issue
3
Pages
155-166
Physical description
Dates
printed
2016-09-26
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08102217-1497-4e31-829b-cd6a0564e287
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.