PL EN


2016 | 16 | 187-199
Article title

Pneumatologiczno-rekoncyliacyjny wymiar sakramentu bierzmowania w teologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego

Content
Title variants
EN
Pneumatological-reconciliation Aspect of the Sacrament of Confirmation in Theology of the Coptic Orthodox Church
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W Ortodoksyjnym Kościele Koptyjskim podkreśla się pneumatologiczne oraz rekoncyliacyjne znaczenie bierzmowania. Pneumatologiczno-rekoncyliacyjny wymiar sakramentu bierzmowania wskazuje na ontologiczne dopełnienie, które ma miejsce w czasie udzielania sakramentów inicjacyjnych. Koptyjska teologia sakramentu bierzmowania wraz z jej pneumatologiczno-rekoncyliacyjnym znaczeniem może być twórczym impulsem dla teologii katolickiej, a dla chrześcijaństwa zachodniego inspiracją w poszerzaniu horyzontów teologicznych, odkrywaniu nowych aspektów w sakramentologii i eklezjologii.
EN
In the Coptic Orthodox Church the pneumatological and reconciliation meaning of the confirmation is emphasized. The pneumatological-reconciliation aspect of confirmation points to the ontological supplement which occurs during the administering the initiation sacraments. The Coptic theology of the sacrament of confirmation with its pneumatological-reconciliation meaning may be a creative impulse for the catholic theology and for the whole western Christianity be an inspiration in extending the theological horizons, discovering new aspects in sacramentology and ecclesiology.
Year
Issue
16
Pages
187-199
Physical description
Contributors
 • PWT Wrocław
References
 • Archbishop Basilios, Confirmation, w: A.S. Atiya (red.), The Coptic Encyclopedia, t. II, New York 1991, s. 585–586.
 • Bishop Mettaous, Sacramental Rites in the Coptic Orthodox Church, Cairo 2002.
 • Blaza M., Pneumatologiczno-rekoncyliacyjne znaczenie sakramentu bierzmowania w teologii katolickiej i prawosławnej – geneza i rozwój historyczny, „Studia Bobolanum” 1 (2009), s. 111–155.
 • Burmester O.H.E., Tradition Concerning the Holy Myron (Chrism), „Publications de l’Institut d’études orientales de la Bibliothèque patriarcale d’Alexandrie” 3 (1954), s. 52–58.
 • Coptic Orthodox Diocese of the Southern United States, Rit 102. Rituals of Sacraments, New York 2006.
 • Gianazza P.G., Temi di Teologia Orientale, t. I, Bologna 2010.
 • Halkowicz K., Sakrament chrztu świętego w teologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego, w: B. Ferdek, J.M. Lipniak (red.), „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,5). Chrzest symbolem wiary, Wrocław 2016, s. 211–225.
 • Lipniak J.M., Małżeństwo w teologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego, w: tenże (red.), Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny – szansa i życiowe problemy, Wrocław 2015, s. 141–148.
 • Mallaty T.Y., The Gift Of The Holy Spirit, Cairo 1991.
 • Megally F., Chrism, w: A.S. Atiya (red.), The Coptic Encyclopedia, t. II, New York 1991, s. 521.
 • Shenouda III, Comparative Theology, London 1988.
 • Shenouda III, The Epiphany, Cairo 1999.
 • Shenouda III, The Feast of the Annunciation, Cairo 1997.
 • Stavrou M., L’ecclésialité du baptême des autres chrétiens dans la conscience de l’Église orthodoxe, „Contacts” 54 (2002) nr 199, s. 267–268.
 • Znosko A., Kanony Kościoła prawosławnego, t. I, Hajnówka 2000.
 • Правила Православной Церкви, Международный Издательский Центр Православной Литературы, t. II, Москва 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08124814-c3b6-4b60-b818-c0ff3df8c3ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.